Si Pangulong Biden ay Magpapirma ng isang Executive Order tungkol sa Mga Safeguard sa AI

WASHINGTON – Si Pangulong Joe Biden ay pipirma sa isang malawakang kautusang tagapagpaganap upang gabayan ang pag-unlad ng sining pandayang pang-intelihensiya – nangangailangan sa industriya na lumikha ng mga pamantayan sa kaligtasan at seguridad, pagpapakilala ng mga bagong proteksyon sa mamimili at nagbibigay ng isang malawak na listahan ng gawain sa mga ahensiyang pederal upang i-supervise ang mabilis na umaasenso na teknolohiya.

Ang kautusan ay nagpapakita ng pagsisikap ng pamahalaan upang i-shape kung paano ebolb ang AI sa paraang makakapagpakamaksima sa mga posibilidad nito at makakapag-contain sa mga panganib nito. Ang AI ay naging pinagmumulan ng malalim na personal na interes para kay Biden, dahil sa kakayahang makaapekto nito sa ekonomiya at seguridad ng nasyonal.

Tinawag ni Jeff Zients, punong katulong ni Biden, na binigyan siya ng direktiba ng Demokratikong pangulo na kumilos nang may kagyat sa isyu, matapos isipin itong nangunguna sa mga prayoridad. “Hindi tayo makakagalaw sa normal na bilis ng pamahalaan,” ani Zients tungkol sa sinabi ni Biden sa kanya. “Kailangan tayong kumilos nang mas mabilis, kung hindi man mas mabilis sa sarili nitong teknolohiya.”

Sa pananaw ni Biden, huli ang pamahalaan upang tugunan ang mga panganib ng social media at ngayon ay nakikipaglaban ang kabataan ng US sa kaugnay na mga suliranin sa kalusugan ng isip. Ang AI ay may positibong kakayahang pagbilisin ang pananaliksik sa kanser, modeluhin ang mga epekto ng pagbabago ng klima, pataasin ang output ng ekonomiya at pahusayin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa iba pang mga benepisyo. Ngunit maaari itong ibaluktot ang mga pundamental na konsepto ng katotohanan sa pamamagitan ng mga pekeng imahe, laliman pa ang lahi at mga pagkakaiba-iba sa lipunan at magbigay ng kasangkapan sa mga manloloko at kriminal.

Ang kautusan ay nakabatay sa mga boluntaryong pangako na nauna nang inilabas ng mga kompanya sa teknolohiya. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya na ayon sa mga opisyal ng administrasyon ay kasama rin ang pagpapasya ng Kongreso at diplomasyang internasyonal, isang tanda ng mga pagkabalisa na nauna nang sanhihin ng pagpapakilala ng mga bagong kasangkapan ng AI tulad ng ChatGPT na maaaring lumikha ng bagong teksto, imahe at tunog.

Gamit ang Defense Production Act, ang kautusan ay magrerequire sa nangungunang mga tagapag-develop ng AI na ibahagi ang resulta ng pagsubok sa kaligtasan at iba pang impormasyon sa pamahalaan. Ang National Institute of Standards and Technology ay gagawa ng mga pamantayan upang tiyakin na ang mga kasangkapan ng AI ay ligtas at secure bago ang pagpapalabas sa publiko.

Ang Kagawaran ng Komersyo ay maglalabas ng gabay upang tatakan at ilagay ang tubig-marka sa nilikhang nilalaman ng AI upang matulungan ang pagkakaiba sa mga totoong interaksyon at sa mga nilikha ng software. Ang kautusan ay dinidinig din sa mga bagay tungkol sa privacy, karapatang sibil, proteksyon sa mamimili, pananaliksik na siyentipiko at karapatan ng manggagawa.

Isang opisyal ng administrasyon na nag-preview sa kautusan sa isang tawag sa linggo ng mga reporter ay sinabi na ang mga listahan ng gawain sa loob ng kautusan ay ipatutupad at matutupad sa loob ng 90 araw hanggang 365 araw, na ang mga item tungkol sa kaligtasan at seguridad ay nakatuon sa pinakaunang mga deadlines. Ang opisyal ay nagbigay ng detalye sa kondisyon ng pagiging hindi nakikilala, ayon sa kinakailangan ng Puti ng Bahay.

Noong nakaraang Huwebes, nagtipon si Biden ng kanyang mga aide sa Oval Office upang repasyunin at tapusin ang kautusang tagapagpaganap, isang pulong na dapat 30 minuto lamang ngunit lumawak sa 70 minuto, kahit may ibang mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin kabilang ang pamamaril sa Maine, digmaan ng Israel at Hamas at pagpili ng bagong lider ng Kapulungan.