Paano Ang Pagbabawal Sa Mga Aklat Sa Bilangguan Ay Lumalagpas Sa Lahat Ng Iba Pang Sensura

Mga aklat sa bilangguan, konsepto ng kalayaan ng pag-iisip

Noong Hulyo 22, 2022 ipinagbawal ng awtoridad ng bilangguan sa Texas ang ikalawang edisyon ng Merriam-Webster’s Visual Dictionary, dahil sa pagpapalagay na may larawan ng sandata. Idinagdag ito sa 10,265 pang mga titulong hindi mababasa ng mga nakakulong sa mga bilangguan sa Texas.

Sayang, hindi lamang mga diksyunaryo ang mga aklat na ipinagbabawal ng mga opisyal sa koreksyon sa Texas at sa iba pang mga estado sa Estados Unidos. Ayon sa bagong ulat ng PEN America na may pamagat na Reading Between the Bars, lumalagpas sa lahat ng ibang pagsensura ng aklat sa paaralan at pampublikong aklatan ang pagsensura ng aklat sa mga bilangguan ng ilang estado.

Patuloy na lumalago ang pagsensura sa mga bilangguan, na nakakawala sa mga nakakulong ng mga materyal sa pagbabasa tungkol sa ehersisyo at kalusugan hanggang sa sining at pati na rin yoga, madalas dahil sa mga dahilan na mahirap paniwalaan. Isang halimbawa ng ito ay ang aklat-recipe ni Clifton Collins, Jr. at Gustavo “Goose” Alvarez na may pamagat na Prison Ramen, na pinakaipinagbabawal na aklat sa Amerika at ipinagbabawal sa 19 sistema ng bilangguan ng estado. Naglalaman ito ng mga kuwento bago ang bawat recipe tungkol sa paraan kung paano ito na-develop o isang partikular na makahulugang panahon kung kailan ito niluto at kinain. Naglalarawan ang mga kuwentong ito kung ano ang buhay sa loob at ang literaturang nagpapatunay sa katotohanan ng pagkakakulong ay malawak na ipinagbabawal. Gayundin, ipinagbabawal sa mga bilangguan ang aklat ni Robert Greene na may pamagat na The 48 Laws of Power. Isang aklat tungkol sa pagpapalakas ng sarili na nagpapaliwanag tungkol sa mga dinamika ng kapangyarihan sa mga ugnayan at nagbibigay ng payo kung paano ito pamahalaan. Ang dahilan para sa pagbabawal ay “mga teknik ng manipulasyon.” Ipinagbabawal ng Department of Corrections ng Florida ang 11 sa mga aklat ni Greene. Isa pang malawak na ipinagbabawal sa mga bilangguan ay ang The Art of War, isang teksto na isinulat noong ika-5 siglo BKE ng pilosopong Tsino na si Sun Tzu, karaniwang ipinagbabawal dahil sa mga alalahanin sa seguridad.

Ayon sa pananaliksik ng PEN America, nangunguna ang Florida sa pagbabawal ng mga aklat sa mga bilangguan, na may 22,825 na ipinagbabawal na aklat (hanggang sa taong ito). May 7,669 na titulong ipinagbabawal ang Kansas (hanggang 2021); 7,204 ang Virginia (hanggang 2022) at 5,356 ang New York (hanggang 2019). Lubhang masama ang pagbabawal sa mga diksyunaryong biswal, ibinigay ang katotohanang 60% ng populasyon ng bilangguan sa Amerika, o halos 720,000 katao, ay hindi marunong bumasa. Ang pag-aaral mula sa diksyunaryo ay isang matagal nang tradisyon at ang mga diksyunaryo ang pinakamahuhang aklat ng mga nakakulong. Si Malcolm X sa kanyang awtobiograpiya ay sikat na nagsulat tungkol sa pag-aaral ng pagbasa mula sa diksyunaryo habang nakakulong. “Nakita kong pinakamagandang gawin ay makuha ang isang diksyunaryo-aralin, matuto ng ilang salita,” paliwanag ni Malcolm X. “Maaari na akong makuha ng isang aklat at mabasa at ngayon magsimula maintindihan ang sinasabi ng aklat.”

Ang mga taong hindi marunong bumasa ay maaaring makapagsalita ng mga salita habang binabasa sa pahina. Maaari nilang pirmahan ang mga dokumento at mabasa ang mga tanda sa kalye o simpleng mga pangungusap. Madalas ay maaari nilang mabasa ang buong mga paragraph ngunit tanungin sila tungkol sa nabasa nila at hindi nila masasabi sa iyo. Ang pag-praktis ay nagpapabuti sa pagbasa ng isang tao. Mas mabilis maproseso ng utak ang wika habang mas marami itong pinoproseso, na mas lalong dahilan para sa mga bilangguan upang higit pang magbukas ng mga aklat.

Lubhang hindi makatwiran ang pagsensura kung pag-iisipin natin na ang proseso ay nangyayari sa pamamagitan ng mga tauhan ng mailroom, tinutugunan ang pag-scan sa mga ito at pagdesisyon kung aling mga ito ang maaaring payagan o hindi. Limampung apat porsyento ng mga adultong Amerikano ay bumabasa sa ibaba ng antas na ika-anim na baitang. Kinakailangan ang pagtatapos sa mataas na paaralan para maging kawani ng koreksyonal na pasilidad na kung saan isa sa tatlong kawani ay may ganitong antas samantalang karagdagang kuwarto ay may digri sa associate. Ito ay nangangahulugan na ang mga tauhang may kapangyarihan sa pagsensura ng mga aklat ay maaaring may limitadong kasanayan sa pagbasa lamang.

Sinisikap din ng mga bilangguan na pigilan ang salita sa pamamagitan ng paglimita ng pag-access sa anumang literatura sa print. Ang Missouri ang pinakabagong estado na nagsisimula ng pagsensura sa pamamagitan ng tinatawag na “approved vendors only” policy na nangangailangan para sa mga nakakulong na bumili ng literatura mula sa maliit na listahan ng mga negosyo. Ito ay literal na nangangahulugan na hindi makakatanggap ng aklat mula sa pamilya, simbahan, o non-profit ang mga nakakulong sa Missouri. Lumaganap ang mga polisiyang tulad nito sa nakaraang mga taon at lubhang naglimita kung paano makakakuha ng literatura ang mga nakakulong. Halimbawa, may limang negosyo lamang kung saan maaaring bumili ng aklat ang isang tao sa loob sa Michigan.

Ipinapaliwanag ng mga awtoridad sa bilangguan ang pagpasok ng droga sa mga bilangguan sa pamamagitan ng papel na koreo bilang dahilan para sa mga polisiyang ito, na nagpapalagay na komplisit o maaaring kahit na nag-iimbita sa pagpasok ng droga ang mga independenteng aklatan, tagapaglathala, at mga non-profit para sa literasiya. Sa katunayan, wala silang nakuhang sustansiyal at tuloy-tuloy na ebidensya na ang pangunahing daan ng droga sa mga pasilidad na kulungan ay ang mga aklat. Ang karamihan sa ebidensya ay tumuturo sa mga tauhan bilang pangunahing daan ng kontrabanda sa mga pasilidad na kulungan. At gayunpaman, mas maraming oras, pagsisikap at pera ang inilalaan para sensurahin ang mga materyal sa pagbabasa.

Opresibo ang pagsensura at maging nagdudulot ito ng pagbaba ng kalusugan ng isip. Ayon kay Martin Lizarragar na nakakulong sa California, nasaktan hindi lamang siya kundi pati ang kanyang pamilya at komunidad dahil sa uri ng pag-opresyon na ito. “Nagdulot ito sa akin ng pag-iyak sa isang pagkakataon,” sabi ni Lizarragar sa PEN America. “Hindi tama ito.”

Tama na tayong magtanong kung ang tunay na layunin ay pigilin ang komunidad, limitahan ang potensyal na interaksyon, at itanggi na ang mga nakakulong ay nananatiling miyembro ng lipunan na karapat-dapat makinig at makakuha ng impormasyon gaya ng lahat natin.