Pagtatapos ng Pandemya-Era na Pagpopondo sa Pangangalaga ng Bata, Maraming Pamilya ang Maaaring Magdusa

Nang ilipat ni Paige Connell, ang pinuno ng isang startup na nakabase sa Massachusetts, sa panahon ng pandemya, ang pinakamahirap na gawain sa lahat ay ang paghahanap ng isang daycare center na tatanggap sa kanyang tatlong anak na wala pang 6 na taong gulang. Ang kanyang paghahanap ay hindi naging matagumpay, na nagpilit sa kanyang pamilya na magbayad para sa halo-halong mga opsyon, kabilang ang daycare para sa dalawa sa kanyang mga anak, habang nag-aalok ng isang au pair at yaya upang tumulong sa pangangalaga sa bahay para sa kanyang bunso.

Sinabi ni Connell, na ngayon ay isang ina ng apat, na ilang taon ang nakalipas, ang paghahanap ng sapat na pangangalaga sa bata ay nananatiling mahirap. Habang ang kanyang dalawang pinakamatanda ay ngayon sa pampublikong paaralan, gumugugol pa rin siya ng humigit-kumulang $5,000 kada buwan para sa daycare, bahagyang sa bahay na pangangalaga, at mga programa pagkatapos ng paaralan. “Ito ang aming pinakamahalagang bayarin,” tinutukoy niya. “Lubos itong lumampas sa aming mortgage at sa kasalukuyan ay ang aming pinakamalaking pinansyal na pasanin.”

Ang kuwento ni Connell ay naaayon sa mga magulang sa buong bansa. Gumugugol ang mga pamilya ng humigit-kumulang 27% ng kanilang kita sa pangangalaga sa bata, ayon sa isang ulat ng Care.com. At higit sa 50% ng mga Amerikano nakatira sa isang disyerto ng pangangalaga sa bata, na nangangahulugang may kakulangan ng magagamit na pangangalaga sa bata sa loob ng kanilang census tract.

Ang mga umiiral na isyu sa industriya ng pangangalaga sa bata ay maaaring lumala habang ang mga sentro na dating suportado ng isang $24 bilyong pederal na pamumuhunan bilang bahagi ng American Rescue Plan Act ay harapin ang pagtatapos ng pondo sa Setyembre 30.

Natatakot ang mga eksperto na ang pagkawala ng karagdagang pederal na tulong ay maaaring pilitin ang mga negosyo ng pangangalaga sa bata na singilin ang mga magulang ng mas mataas na mga rate, na ginagawang mas hindi kayang bayaran ng mga magulang ang pangangalaga sa bata. At ang ilang mga sentro ay maaaring mapilitang magsara. Higit pang 220,000 tagapagkaloob ng pangangalaga sa bata ang nasuportahan ng pondo pederal, na ginagamit ang mga pondo para sa mga gastos sa personnel, upa, kagamitan, at marami pang iba. Ngunit ang humigit-kumulang 70,000 programa sa pangangalaga ng bata ay maaaring magsara, na nagdudulot ng higit sa 3 milyong mga bata na mawalan ng access sa pangangalaga.

Ang pagkawala ng pondo ay dumating din sa panahon ng mataas na inflation sa Estados Unidos – ang mga rate ay bumaba mula noong nakaraang taon ngunit mataas pa rin – na nakakaapekto sa presyo ng mga kalakal at serbisyo habang dinadagdagan din ang interes sa mga mas malaking pamumuhunan tulad ng mga bahay at kotse.

Nag-aalala ang mga magulang tulad ni Gabrielle Perez, ang tagapangulo sa personnel para sa isang konseho ng patakaran sa Children’s Aid, isang sentro ng libreng pangangalaga sa bata na nakabase sa Lungsod ng New York, tungkol sa epekto nito. “Ang hindi pagkakaroon ng access sa mga karagdagang pondo na iyon ay magiging nakasasama sa pagtustos ng overhead na gastos sa kasalukuyang badyet na nasa lugar dahil ang mga programa sa maagang pagkabata ng Children’s Aid sa buong lupon ay talagang gumagana sa isang kakulangan,” sabi ni Perez sa TIME.

“Hindi kayang bayaran ng mga pamilya ang kanilang upa, hindi kayang bayaran ng mga pamilya ang pagkain sa kanilang mesa,” dagdag pa ni Perez. “Kapag nawala ang mga programang ito sa komunidad, alam mo, talagang naglalagay ito ng pahirap sa mga pamilyang pinaglilingkuran dahil kung gayon kailangan manatili sa bahay ng mga pamilya.”

Mga gastos sa pangangalaga ng bata

Ang pangangalaga sa bata sa America ay mahal para sa parehong mga magulang at mga sentro ng pangangalaga sa bata – na kung saan marami ay umaasa “halos ganap” sa mga bayarin ng magulang upang takpan ang mga gastos ng mga serbisyong ibinibigay nila, ayon kay Susan Gale Perry, CEO ng Childcare Aware, isang pambansang nonprofit na tumutulong sa mga pamilya na ma-access ang pangangalaga sa bata.

Iyon ay dahil kailangan sundin ng mga sentrong ito ang mga regulasyon na nagsasaad ng bilang ng mga nakatatanda na dapat na naroroon sa isang silid-aralan na may mga batang bata, na naglilimita sa bilang ng mga pamilya na maaari nilang paglingkuran. Sa estado ng New Jersey, halimbawa, dapat mayroong isang nakatatanda para sa bawat anim na 18 buwan hanggang 2 1⁄2 taong gulang na bata.

At sa average, kumikita rin ang mga manggagawa sa pangangalaga ng bata ng humigit-kumulang $13.60 kada oras at madalas walang insurance sa kalusugan, dagdag pa ni Perry. Kasama ang kakulangan sa mga manggagawa, kasalukuyang isang hindi kaakit-akit na industriya para sa mga potensyal na empleyado.

Sinabi ni Connell na nahihirapan kumuha ng sapat na kawani ang daycare center kung saan pumapasok ang kanyang mga anak sa Massachusetts. “Ang aming assistant director ay talagang kailangang magtrabaho sa loob ng isang silid-aralan sa higit sa isang taon dahil hindi sila makahanap ng isang guro upang palitan siya. Umalis ang aming direktor at pumasok ang isang bagong direktor. Maraming paglipat.”

At ang mga sentro na pinansyal na nahihirapan ay madalas kailangang itaas ang kanilang mga rate. Sinabi ni Connell na itinaas ng kanilang daycare center ang rate nito ng 5% taun-taon. “Mula sa aking pananaw, talagang nakakaapekto ito sa mga kababaihan sa isang tunay na paraan na ipinapakita sa pwersa ng trabaho,” aniya.

Sa buong bansa nagkaroon ng mga alon ng mga babaeng nagtatrabaho na pumipili na magbitiw sa kanilang mga trabaho upang alagaan nang buong-oras ang kanilang mga anak, alinman dahil sa mahabang oras ng paghihintay para sa access sa daycare o masyadong mataas ang halaga ng pangangalaga sa bata. Halimbawa, inaasahan na makakakuha ang bunso ni Connell mula sa waiting list para sa daycare sa Abril 2024, kapag halos dalawang taong gulang na siya.

Ang iba pang mga sentro na nag-ooperate nang walang bayad para sa mga magulang, tulad ng Children’s Aid, ay tumatanggap ng iba pang anyo ng pondo pederal at estado, ngunit sumasang-ayon na ang karagdagang tulong sa pandemya ay gumana bilang isang karagdagang unan ng pondo upang takpan ang overhead na gastos o mga fringe benefit. Hindi ititigil ng Children’s Aid ang kanilang mga serbisyo, ngunit maaaring kailanganing bawasan ang bilang ng mga pamilyang pinaglilingkuran nila. Maaari itong nangangahulugang pagsasara ng isang silid-aralan, o pagpilit sa mga magulang na humanap ng isa pang mababang halaga na daycare center para sa kanilang anak.

“Kapag nawala ang mga programang ito sa komunidad, alam mo, talagang naglalagay ito ng pahirap sa mga pamilyang pinaglilingkuran dahil kung gayon kailangan manatili sa bahay ng mga pamilya,” sabi ni Perez. “Ang mas malaking isyu dito ay kung walang paraan upang pondohan ang mga programang ito, kung gayon ang mga bata ang mawawalan, ang mga pamilya ang mawawalan.”

Bilang tugon sa pagtatapos ng tulong sa pangangalaga ng bata sa panahon ng pandemya, hindi bababa sa 14 estado – kabilang ang Alaska, Illinois, at Massachusetts, sa iba pa – ay nagsimulang maglagay ng mga pamumuhunan sa pangangalaga ng bata gamit ang mga pondo ng estado. Nakita ng Alabama ang pinakamataas na taunang pagtaas sa mga pamumuhunan ng estado, habang inilagay ng mga mambabatas ang isang $42 milyong pagtaas sa pagpopondo para sa Unang Klaseng Pre-K program ng Alabama at ang Alabama Quality Stars na programa sa rating at pagpapabuti ng pangangalaga sa bata.

Kinilala rin ng White House ang pangangailangan para sa mas malaking pamumuhunan sa pangangalaga ng bata, na nagsulat ng isang liham kay House Speaker Kevin McCarthy noong Agosto na hinihiling sa Kongreso na “kumilos nang mabilis” upang magkaloob ng mas malaking pagpopondo para sa mga programa na binabawasan ang mga gastos sa pangangalaga ng bata para sa mga pamilya, at pinapataas ang access sa mataas na kalidad na pangangalaga sa bata.

“Ito ay isang triple play kapag nag-invest tayo sa pangangalaga sa bata,” sabi ni Perry. “Sinasabi sa atin ng pananaliksik na ang mataas na kalidad na pangangalaga sa bata ay talagang mabuti para sa Maagang Pagkatuto at Pag-unlad ng Bata at Kalusugan. Mabuti din ito para sa mga nagtatrabahong pamilya para makapagtrabaho sila at maalagaan ang kanilang mga pamilya. At mabuti ito para sa mga negosyo na umaasa sa mga empleyado na nasa trabaho at makapagpokus at hindi madalas mawala sa trabaho dahil hindi maaasahan ang kanilang pangangalaga sa bata.”