Ano ang Dapat Malaman Tungkol sa Pag-expire ng Pederal na Pampinansiyang Pang-emergency para sa Pangangalaga ng Bata

Naghahanda ang Industriya ng Pangangalaga ng Bata sa US para sa Pagtatapos ng Tulong sa Pandemya

Ang emergency na pagpopondo sa pangangalaga ng bata na inilaan ng Kongreso sa panahon ng pandemya ay naka-iskedyul na mag-expire sa katapusan ng buwan, na nagdudulot ng alalahanin para sa milyon-milyong pamilya at tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata na umaasa dito sa nakalipas na dalawang taon.

Ang pagpopondo, bahagi ng Ang Batas ng American Rescue Plan na ipinasa ng mga Democratikong kongresista noong 2021, kabilang ang $24 bilyon sa mga grant para sa pagpapatatag ng pangangalaga ng bata, na nag-aalok ng pinansyal na ginhawa sa mga tagapagkaloob na nahaharap sa maraming hamon na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ang mga pondo na ito ay ginamit ng mga tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata upang pahusayin ang kompensasyon ng mga manggagawa, saklawin ang mga gastusin tulad ng upa, mortgage, at mga utility, at bumili ng personal na kagamitang pangproteksyon at mga supply.

Humigit-kumulang 220,000 na programa sa pangangalaga ng bata, na karamihan ay mga tagapagkaloob ng tahanan ng pamilya, ay nakinabang mula sa mga grant na ito, ayon sa Department of Health and Human Services. Noong katapusan ng 2022, ang average na halaga ng grant ay tumayo sa $23,300 para sa mga tagapagkaloob ng tahanan ng pamilya at $140,600 para sa mga sentro ng pangangalaga ng bata.

Ngunit ang pagpopondong ito ay ngayon nahaharap sa isang dramatikong paglubog habang ilang mga benepisyo sa panahon ng pandemya ay naka-iskedyul na mag-expire sa Sept. 30, na aalisin ang pang-ekonomiyang tulong para sa milyon-milyong Amerikano at magpresenta ng isang malapit nang krisis para sa industriya. Tinatayang 70,000 na programa sa pangangalaga ng bata ang prodyektadong magsara bilang resulta ng nawalang pagpopondo, na magdudulot sa 3.2 milyong bata na mawalan ng pangangalaga, ayon sa isang pag-aaral ng Century Foundation, isang progresibong think tank. Maaari rin itong humantong sa pagtaas ng matrikula at pagtanggal sa ilang mga sentro ng pangangalaga ng bata, ayon sa pag-aaral. Ang pagkawala sa buwis at kita ng negosyo ay maaaring magcost sa mga estado ng $10.6 bilyon kada taon sa nawalang aktibidad ng ekonomiya ng US, natuklasan ng mga mananaliksik.

Narito ang dapat malaman tungkol sa pag-expire ng emergency na pagpopondo sa pangangalaga ng bata.

Kapag nag-expire ang pagpopondo

Tulad ng maraming mga benepisyo sa panahon ng pandemya, ang pagpopondo para sa mga tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata ay naka-iskedyul na magtapos sa Sept. 30, 2023—ang araw na nagma-marka sa katapusan ng fiscal year 2023.

Bakit ipinasa ng Kongreso ang pagpopondo

Nang aprubahan ng Kongreso ang mga grant sa pangangalaga ng bata dalawang taon na ang nakalilipas, epektibong minarkahan nito ang simula ng isang eksperimento ng pamahalaan sa pederal na pagpopondo ng mga tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata, dahil ang $24 bilyon na ipinamahagi sa tulong sa pandemya ay ang pinakamalaking pederal na pamumuhunan sa pangangalaga ng bata sa kasaysayan ng US.

Sinabi ng mga mambabatas na ang pagpopondo ay tutulong na pangalagaan ang industriya nang tumuyo ito sa panahon ng mga lockdown sa panahon ng pandemya, isang panahon kung kailan nahihirapan manatiling buhay ang mga tagapagkaloob. Sa nakalipas na dalawang taon, ipinamahagi ng mga estado ang mga grant sa mga tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata at mga sentro ng pangangalaga ng bata, samantalang dati, ang pederal na suporta para sa pangangalaga ng bata ay dumating sa pamamagitan ng mga block grant na ginamit ng mga estado upang subsidiyahan ang pangangalaga para sa mga magulang na mababa ang kita.

Ngayon, habang naka-iskedyul na mag-expire ang mga pondo, gusto ng ilang mga Democrat at Republican sa Kongreso na palawakin o gawing permanent ang mga subsidy para sa pangangalaga ng bata—bagaman malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga panukala kung magkano ang gagastusin, paano ito popondohan, at aling batas ang gagamitin.

Ano ang gagawin kung maapektuhan ka

Kapag nag-expire ang mga pondo, malamang na kakailanganin ng mga tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata na taasan ang bayarin sa pangangalaga ng bata para sa mga magulang o ibaba ang sahod ng kawani upang punan ang nawalang grant. Ang ilang mga programa sa pangangalaga ay maaaring magsara.

Sinasabi ng mga ekonomista na ang paparating na mga pag-rollback ay maaaring makasama sa mga pamilyang mababa ang kita at hindi proporsyonal na maapektuhan ang mga ina, na bumalik sa trabaho sa mga record na bilis mula noong pandemya at maaaring magdesisyon sa lalong madaling panahon kung paano haharapin ang mga gastos sa pangangalaga ng bata, na tumaas na mas mabilis kaysa sa inflation sa limang magkakasunod na buwan. Pinapakita ng pananaliksik na ang pangangalaga ng bata ang pinakamalaking pinansyal na pasanin sa pagpapalaki ng isang bata, na nagkakahalaga ng average na $11,752 kada taon sa US, ayon sa LendingTree.

Kung magsasara ang mga tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata pagkatapos mag-expire ang pederal na pagpopondo, maaaring kailanganin ng ilang mga magulang na lumipat sa mga alternatibong opsyon sa pangangalaga sa kanilang lugar, tulad ng mga childcare co-op o pagbabahagi ng isang yaya sa iba pang mga magulang. Sa ilang mga estado, maaaring pumili ang mga magulang na umasa sa mga programa sa universal preschool—inaalok sa Washington, D.C., Florida, Iowa, Oklahoma, Vermont, West Virginia, at Wisconsin—kung saan maaaring mag-enroll ang mga bata sa sistema ng publikong edukasyon bago ang edad na lima.

Ano ang ginagawa ng Kongreso upang gawing abot-kaya ang pangangalaga ng bata

Ang mga pagkagambala sa pangangalaga ng bata ay naging isang bihirang isyu ng pagsang-ayon sa Kongreso. Bagaman walang opisyal na plano na ginawa—at pilit ng ilang mga Republican na bawasan ang mga programa sa safety net—sumasang-ayon ang maraming mambabatas na kailangan gawing mas accessible at abot-kaya ang pangangalaga ng bata, na may mas mataas na sahod para sa mga manggagawa.

Isang grupo ng mga Democratikong mambabatas ang nagharap ng panukala noong kalagitnaan ng Setyembre na magkakaloob ng $16 bilyon sa hiwalay na pagpopondo para sa pangangalaga ng bata sa susunod na limang taon, epektibong pahahabain ang pandemya-panahon ng pagpopondo pagkatapos itong putulin. “Tanungin ang sinumang magulang, anumang tagapagkaloob o anumang negosyo sa halos anumang bahagi ng bansang ito, at sasabihin nila sa iyo: Mayroon tayong krisis sa pangangalaga ng bata sa America,” sabi ni Sen. Patty Murray, isang Democrat mula sa estado ng Washington na nagpa-file ng panukalang-batas, sa isang press conference noong Setyembre 13. “At ang krisis na iyon ay maaaring lumala mula sa masama patungo sa mas masahol habang natatapos ang mahahalagang tulong para sa sektor sa katapusan ng buwan na ito.”

Sa Kapulungan ng mga Kinatawan, inilunsad nina Republikano Rep. Nancy Mace ng Timog Carolina at Democratikong Rep. Ro Khanna ng California ang Congressional Bipartisan Affordable Childcare Caucus upang tugunan ang mataas na gastos sa pangangalaga ng bata. Gumagawa si Khanna ng isang panukala upang i-subsidize ang pangangalaga ng bata sa paraan na babayaran ng karamihan sa mga pamilya ang $10 kada araw, habang makakakuha ang mga tagapagkaloob ng $20 kada oras. Sinabi ni Mace sa CBS News Face the Nation noong Agosto na ang pagbawas sa mga regulasyon ng pamahalaan para sa mga tagapagkaloob at manggagawa ng pangangalaga ng bata ay isang “mabuting simula” upang gawing mas abot-kaya ang pangangalaga ng bata. “Hindi madali gawin ang ilang malaking komprehensibong pakete ng paggastos,” sabi niya.

Ang pagtutulak para sa aksyon ng Kongreso ay dumating pagkatapos hindi isama ng White House ang pagpopondo sa pangangalaga ng bata sa kanyang karagdagang kahilingan sa pagpopondo noong Agosto, na maaaring maging potensyal na sasakyan para muling buhayin ang mga grant. Sa halip, hiniling ng Administrasyon ni Biden ang $24.1 bilyon sa tulong para sa Ukraine at iba pang mga kakampi, $16 bilyon para sa tulong sa sakuna, at $4 bilyon para sa seguridad ng border at tulong sa migrante, bagaman nananatiling nakatali sa Kongreso ang suplemental na panukalang-batas sa pagpopondo.

Ngunit lumalakas ang presyur sa mga mambabatas—at sa White House—upang gumawa ng hakbang. Noong Setyembre 11, nagpadala ang National Women’s Law Center at 994 na pambansa at pang-estado na mga organisasyon ng isang liham sa mga lider ng Kongreso na hinimok silang kumilos. “Kung wala ang mga pederal na pondo na ito, muli tayong papalapit sa isa pang krisis sa pangangalaga ng bata na magdadala ng malalaking pang-ekonomiyang kahihinatnan,” sinabi ng mga grupo, na kumakatawan sa mga tagapagkaloob ng pangangalaga ng bata, mga programa pagkatapos ng paaralan at sa tag-init, mga relihiyosong programa, at maliliit na negosyo.

Sa kasalukuyan, isang bilang ng mga estado ang gumawa ng hakbang upang palakasin ang pagpopondo sa pangangalaga ng bata sa kanilang sarili. Sa Minnesota, Vermont, at New York, nag-inject ng milyon-milyong dolyar ang mga state lawmaker sa mga inisyatiba sa maagang pagkabata sa taong ito. Sa Michigan, isang bagong partnership ng publiko at pribado ang naghahati ng gastos sa pangangalaga ng bata nang pantay sa pagitan ng pamilya, employer, at estado.