Sinasabi ng mga eksperto na malamang ay hindi magtatagumpay ang pinakabagong plano ni Biden para sa pagpapatawad ng utang ng estudyante,

Supreme Courts Rules On Major LGBTQ Case And Strikes Down Biden's Student Loan Forgiveness Plan

Bagaman ang Education Department ay patuloy na gumagalaw sa kanilang pagtatangka upang ipatupad ang pagpapatawad ng utang sa estudyante, sinasabi ng mga eksperto sa batas na malamang ay hindi magtagumpay si Pangulong Biden upang maisakatuparan ang kanyang pangako sa kampanya.

Sinabi ng mga skolar sa batas at propesor na nakausap ng TIME na bagaman sang-ayon sila na maaaring may awtoridad ang Department of Education upang magbigay ng kapatawaran sa ilalim ng Higher Education Act (HEA) ng 1965, hindi malakas ang posisyon ng programa sa mga kamay ng konserbatibong korte.

“Ang mga pananaw ng Korte Suprema ay naging iyon na maliban kung malinaw at buong detalyado ang Kongreso sa sukat ng awtoridad, lalook ito nang masama sa mga malawak at hindi tinukoy na pagbibigay ng awtoridad,” sabi ni Luke Herrine, Assistant Professor ng Batas sa Unibersidad ng Alabama.

Noong Hunyo, nagdesisyon ang Korte Suprema laban sa isang programa ng pagpapatawad ng utang na sana ay magpapawalang-sala ng hanggang $20,000 sa utang sa estudyante para sa ilang mga nag-aambag. Hinahanap ng Department of Education upang ipaliwanag ang planong iyon sa ilalim ng Higher Education Relief Opportunities for Students (HEROES) Act ng 2003, ngunit sinabi ng mga konserbatibong mahistrado na wala itong awtoridad upang gawin iyon.

Ngayon, lumipat ang Department of Education patungo sa pag-aampon ng mga bagong regulasyon sa HEA upang palawakin kung paano maaaring palitan ng Secretary of Education ang utang sa estudyante. Nagkita ang mga negosyador na nagsusulong ng bagong mga patakaran noong Oktubre, na may dalawang karagdagang pagpupulong na nakatakda sa Nobyembre at Disyembre.

Eto ang sinabi ng mga eksperto sa batas tungkol sa hinaharap ng pagpapatawad ng utang sa estudyante.

Ano ang bagong plano ng pagpapatawad ng utang sa estudyante ng Administrasyon ni Biden?

Ang Administrasyon ni Biden ay kasalukuyang nagnanais ng pagpapatawad ng utang sa estudyante sa pamamagitan ng HEA. Ang akto na ito ay nakokontrol ang mga mekanismo sa pagpapautang sa federal tulad ng mga utang sa estudyante. Pinapahintulutan din nito ang Secretary of Education na “kanselahin o bawasan” ang mga utang para sa tiyak na kategorya ng mga tao, tulad ng mga naglilingkod sa publiko o mga taong “permanenteng at ganap na may kapansanan,” ayon sa opinyon ng Biden v. Nebraska, na nagpatigil sa isang nakaraang plano sa pagpapatawad ng utang sa estudyante.

Higit Pa Mula sa TIME

Ang Administrasyon ni Biden ay nasa proseso ng pagbabago ng mga probisyon sa HEA sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na negotiated rulemaking. Sinabi ni Jed Shugerman, isang propesor sa Paaralang Pangbatas ng Boston University, na ang nakaraang administrasyon ay “nakatuon na nag-iinterprate” sa estatuto ng HEA, na nangangahulugan ay limitado kung paano maaaring gamitin ng Department of Education ang probisyong ito upang palitan ang mga utang. Ang mga inihahandang pagbabago ay muling ide-define kung sino ang karapat-dapat sa kapatawaran at magkano ang palalawakin. Ang proseso na ito ay magtatagal ng ilang buwan pa, habang nagkikita ang mga kinatawan mula sa iba’t ibang unibersidad at organisasyon upang talakayin ang pinakamainam na paraan bago ito ay tapusin.

Ang tumpak na mga parameter ng pinakabagong pagtatangka ni Biden sa pagpapatawad ng utang sa estudyante ay hindi pa natatapos itatagubilin. Sa ngayon, ang Department of Education ay nagpahayag lamang na sila ay umaasa na matulungan ang mga nag-aambag na may utang na mas mataas sa orihinal na utang na kinuha, nagbabayad ng utang sa loob ng hindi bababa sa 25 taon, kinuha ang mga utang sa pag-aaral na nagbigay ng “hindi makatwirang” mataas na antas ng utang, o karapat-dapat sa mga programa sa pagbabayad ngunit hindi nakatala.

Sinabi ni Cary Coglianese, isang propesor sa Paaralang Pangbatas ng Unibersidad ng Pennsylvania Carey, na dapat huwag inaasahan ng mga nag-aambag ang kapatawaran na magiging kasinglaki ng nakaraang mga pagtatangka. “Ito ay isang mas nakatuon na inisyatiba,” ani Coglianese. Sinabi rin niya na maaaring tapusin ang mga bagong regulasyon sa HEA na magpapahintulot sa pagpapatawad ng utang sa estudyante sa susunod na tagsibol, bagamat depende ito kung gaano kabilis makakapagkasundo ang mga negosyador.

Mga Posibleng Legal na Hamon

Sa ilalim ng proseso ng negotiated rulemaking, nagkakasama ang mga kinatawan na nagsusulong ng mga interesadong partido upang talakayin ang mga pagbabagong pang-regulasyon. Sinabi ni Coglianese na kapag ginamit ng mga ahensya ang proseso ng negotiated rulemaking upang ipatupad ang isang patakaran, may pag-asa na maiwasan ng ahensya ang paghamon sa korte laban sa regulasyon dahil naunang nagkasundo na ang mga interesadong partido sa isang panuntunan. Ngunit pinapaliwanag niya, nagdadala rin iyon ng ibang problema.

“Kahit na makamit ng [mga negosyador] ang kasunduan sa inihahandang panuntunan, kailangan pa ring ilabas ng ahensya ito para sa publikong komento. At sa pagtugon sa publikong komento, maaaring baguhin ng ahensya ang inihahandang panuntunan mula sa inakala ng mga negosyador na kanilang tinanggap, at iyon ay maaaring lumikha ng bagong alitan na hindi sana ay mangyayari,” ani Coglianese. “Walang gaanong garantiya na hindi ito tatapos sa korte.”

Nanatiling magkahiwalay ang mga pananaw ng mga eksperto kung viable ang pagpapatawad ng utang sa estudyante. Tanong ng TIME, ang mga propesor sa batas—kahit ang mga naniniwala na may awtoridad ang Department of Education upang gamitin ang paraan na ito upang palitan ang utang—unanimously ay sinabi na hahamonin sa korte ang plano sa pagpapatawad ng utang ni Biden.

Maraming nakasalalay sa timing ng pagpapatawad na ito. Isang bagong plano sa pagpapatawad ng utang sa estudyante ay malamang na hindi lalabas hanggang sa susunod na taon, na kasabay ng isang taon ng halalan. Tatanggapin na hahamonin agad ang plano sa pagpapatawad ng utang pagkatapos itong ipahayag, malamang hindi matatapos ang kaso hanggang pagkatapos ng halalan. Ibig sabihin nito, ayon kay Coglianese, anumang pag-asa sa pagpapatawad ng utang ay mawawala kung manalo ang Republikano sa halalan.

Sa kabilang dako, kahit na manatili sa kapangyarihan ang kasalukuyang administrasyon, sinabi ni Shugerman na maaaring muling dumating ang kaso sa Korte Suprema, na malamang ay babawiin muli ang programa.

“Napakita na ng Korte Roberts ang kanilang kamay,” ani Shugerman, tumutukoy sa nakaraang opinyon ng Korte sa utang sa estudyante. “Lumampas ang Korte Roberts sa simpleng pagtukoy kung bakit mahina ito…sa mas konserbatibong ideolohikal na pamantayan…na magiging mahirap din para sa anumang administrasyon na [i-enact] anumang bagay tulad nito.”