Si Ellen Johnson Sirleaf Ay Nagtatag ng Bagong Landas para sa Susunod na Henerasyon ng Kababaihang Pinuno

Hindi madali ang landas na sinundan ni Ellen Johnson Sirleaf. Ngunit hindi niya gustong sumunod ang iba pang kababaihan sa kanyang mga hakbang. Gusto lang niya na mas madali ito para sa susunod na henerasyon. Nang mahalal siyang Pangulo ng Liberia noong 2006—naging unang babaeng pinuno ng isang bansa sa Aprika na nahalal sa pamamagitan ng demokratikong proseso—siya ay nakaharap ng malalim na pagkamisogino, pagkakatapon, at pagkakakulong. “Hindi madali ang aking landas patungo sa pagiging pangulo,” ani Sirleaf. “Kapag ako’y nagtatrabaho para sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kababaihan, ginagawa ko ito dahil ayaw kong maranasan ng anumang kababaihan ang mga karanasan na naranasan ko dahil sa aking ambisyon.”

Sa kabila nito, ang nagwaging Nobel Peace Prize laureate ay nagpapatupad ng landas tungo sa kapangyarihan para sa susunod na henerasyon ng mga babae sa Aprika, na alam niyang mahirap man ang landas, ang tuktok ay katumbas nito—hindi lamang para sa mga babae na maglilingkod, kundi para sa lahat na kanilang kinakatawan. “Ang mga babae ay nagdadala ng ibang dimensyon sa pamumuno,” ani niya. “Sila ay naghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas ng alitan at hindi pakikipagdigma upang maresolba ito. Ngunit kapag maaari nilang makahanap ng ibang landas patungo sa kapayapaan, iyon ang kanilang hinahanap.”

Matagal nang tagapagtaguyod si Sirleaf ng kapayapaan, demokrasya, at pagpapalakas ng kapangyarihan ng kababaihan mula noong una siyang naging Ministro ng Pananalapi ng Liberia noong 1979. Bilang pangulo, mahusay niyang pinamunuan ang kanyang bansa sa mahirap na panahon pagkatapos ng digmaang sibil, nakalikom ng higit sa 16 bilyong dolyar sa foreign direct investment, tinanggal ang mga sanksiyon sa kalakalan, at naglagay ng landas para sa pag-unlad, kahit na dumaan sa paghahagupit ng Ebola outbreak noong 2014 na nagsanhi ng higit sa 5,000 kamatayan. Sa simula ng kanyang unang termino, ginawang libre at obligatoryo ang edukasyon sa elementarya, batay sa kanyang paniniwala na kailangan ng isang matatag na demokrasya ang isang edukadong mamamayan. Siya rin ay naglagay ng mga kababaihan sa ilang mataas na posisyon sa gabinete, kabilang ang mga ministri ng pananalapi, batas, kalakalan, at pag-unlad, na nagbigay halimbawa sa susunod na henerasyon ng mga lider na babae ng Liberia. Noong 2011, pinarangalan siya ng Nobel Peace Prize kasama sina Leymah Gbowee at Tawakkol Karman dahil sa kanilang ginampanang papel sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan. Pagkatapos makumpleto ang kanyang ikalawang termino noong 2018 ay umalis na siya ng tahimik—ang unang pangulo ng Liberia sa loob ng 75 na taon na gumawa nito.

Ngayon ay 85 na taong gulang na si Sirleaf, patuloy pa rin siyang gumagamit ng katapangan, pragmatismo at determinasyon na naging katangian ng kanyang paglilingkod bilang pangulo—tinaguriang “Iron Lady of Africa” siya dahil dito—upang palaguin ang susunod na henerasyon ng mga lider na babae sa Aprika. “Hindi ko tinatanggap ang mga ulat mula sa U.N. na magtatagal pa ng 130 taon bago maabot ang pagkakapantay-pantay ng kasarian,” ani niya. “Masyadong mabagal ang pag-unlad ng kapangyarihan ng kababaihan. Ngunit unti-unti nang lumalakas ang momentum na hindi na mababago pa.”

Bahagi ng momentum na ito ang dulot ng kanyang mga gawaing. Ang Amujae Initiative ni Sirleaf, ang pangunahing programa ng Ellen John Sirleaf Presidential Center for Women and Development, ay nagbibigay ng pagsasanay sa pamumuno sa pampublikong serbisyo, mentorship, coaching at pagbabahagi ng karanasan para sa mga kababaihan. Higit sa 50 kababaihan mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan sa Aprika ang nakilahok dito simula noong 2020, na lumalakas sa network ng mga kababaihang may kakayahan at determinasyon sa pampublikong serbisyo na nakakaapekto na sa pananaw ng mga lider na babae sa buong kontinente. “Hindi na katulad ng mga kahirapan na naranasan ko ang mga kababaihan ngayon,” ani niya. “Ngunit handa silang tanggapin na hindi pa rin tanggap ng buong mundo ang kapantayang karapatan ng kababaihan.” Ang tanging paraan upang malampasan ito, ayon sa kanya, ay makita pang maraming kababaihan sa mga posisyon ng kapangyarihan.

Sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa at parangal, ani ni Sirleaf, ang pinakamahalagang titulo niya ay maging modelo. “Kahit gaano kahirap, wala akong pagkasisi. Ngayon, pumasok ako sa isang silid at lumalapit sa akin ang mga kabataang babae upang sabihin, ‘Gusto kong maging katulad mo.’

Ngayon, tiyak niyang pinapahintulutan silang maging ganito.

Itong profile ay bahagi ng TIME100 Impact Awards na nagbibigay parangal sa mga lider sa buong mundo na nagtataguyod ng pagbabago sa kanilang mga komunidad. Gaganapin ang susunod na TIME100 Impact Awards ceremony sa Nobyembre 17 sa Kigali, Rwanda.