Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng Fonds de solidarité FTQ: Mga Hamon sa Ekonomiya Kasama ang Mga Prayoridad habang ang Organisasyon ay Ipinagdiriwang ang Ika-40 Anibersaryo Nito

Muling pagpapatupad ng lump-sum na kontribusyon sa 2024-2025
sa ilalim ng mga kondisyon na iaanunsyo sa mga susunod na buwan

MONTRÉAL, Sept. 16, 2023 /CNW/ – Sa Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Aksyonaryo ng Fonds de solidarité FTQ, tinignan ng pamunuan ang mga resulta ng pananalapi nito para sa taon 2022-2023 at ng nakaraang 40 taon, na may matatag na pagtuon sa mga hamong pang-ekonomiya ngayon at bukas. Ipinakita rin nito ang 2023 Operations and Sustainability Report.


Sa Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Aksyonaryo ng Fonds de solidarité FTQ, tinignan ng pamunuan ang mga resulta ng pananalapi nito para sa taon 2022-2023 at ng nakaraang 40 taon, na may matatag na pagtuon sa mga hamong pang-ekonomiya ngayon at bukas. (CNW Group/Fonds de solidarité FTQ)

“Kailangan ng katapangan noong 1983 upang lumikha ng Fonds de solidarité FTQ at pagsamahin ang mga kasama na may iba’t ibang posisyon sa paligid ng isang pangkaraniwang bisyon, ngunit malinaw na nagbayad ito,” sabi ni Punong Tagapangulo ng Lupon na si Claude Séguin. “Gayunpaman, hindi sapat na tumingin lamang sa nakaraan; dapat din nating tingnan ang hinaharap. Palaging nagpapakita ang Fonds ng kakayahang makapagpakita ng katalinuhan at malinaw na pananaw na kinakailangan upang mapanatili ang kahalagahan nito bilang isang pangunahing manlalaro sa isang lipunan na patuloy na nagbabago. Higit kailanman, ito ang nagbibigay-daan sa kanya upang tingnan ang hinaharap nang may tiwala.”

“Noong nakaraang taon, naglagay kami sa aming sarili ng isang ambisyosong limang-taong bisyon. Nagsimula kami sa palagay na, habang mahalaga ang pananalaping pagganap, hindi dapat ito ang ating tanging layunin. Dapat din naming ibigay ang mga panlipunang pagbabalik. Matatag kaming naniniwala na ang pamumuhunan ay dapat na paraan upang gawing mas mahusay ang mundo,” sabi ni Pangulo at CEO ng Fonds na si Janie C. Béïque.

“Maaari tayong magmalaki sa mga nakamit sa nakalipas na taon ng Fonds at ng aming network. Halimbawa, ang aming pamumuhunan sa CMP Advanced Mechanical Solutions, isang kompanya na nakikibahagi sa elektrifikasyon ng transportasyon, ang mga proyekto sa abot-kayang pabahay na isinagawa ng Fonds immobilier kasama ang mga kasama nito, ang suporta na ibinigay ng mga koponan ng Fonds régionaux sa pagpanatili ng mga kompanya sa Québec sa pamamagitan ng mga paglilipat ng negosyo, at ang paglikha ng Fonds ng isang bagong miyembro ng network, ang Fonds de solidarité FTQ Bioénergie, isang kompanya na nakatuon sa mga pamumuhunan sa bioenerhiya upang pabilisin ang paglipat ng Québec sa isang mababang karbon na ekonomiya. Sa nakalipas na taon nakamit namin ang unang malalaking kilometro sa aming pang-estratehiyang bisyon,” patuloy ni Gng. Béïque.

Ang pang-estratehiyang bisyon ng Fonds ay may tatlong limang-taong target:

  • 100,000 bagong mga nag-iipon na walang ibang produktong pagsasave o may taunang sahod na mas mababa sa average na sahod sa Québec
  • $12 bilyon sa mga asset para sa sustainable na pag-unlad
  • 100,000 na mga aksyon ng epekto ng aming mga empleyado

Upang tukuyin ang saklaw ng aksyon nito at sukatin ang impluwensya ng mga panlipunang interbensyon nito, tinukoy ng Fonds ang anim na tema ng panlipunang pagbabalik na magsisilbing batayan para sa pagsukat at pagsusubaybay ng pag-unlad:

  • Disenteng pagreretiro – Pahusayin ang kalidad ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa kanila na magkaroon ng sapat na kita sa pagreretiro at sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na manatiling malusog upang lubos nilang maenjoy ang kanilang mga golden years.
  • Pangmatagalang paglago ng SME – Tulungan ang mga SME na makamit ang sustainable na paglago upang itaguyod ang kanilang tagumpay at survival, at mapanatili ang kanilang punong tanggapan sa Québec.
  • Sustainable na real estate – Suportahan ang pagpapaunlad ng mga proyekto sa social at pamayanang real estate habang pinaaangat ang environmental na pagganap ng aming mga proyekto sa real estate.
  • Akitin at panatilihin ang talento – Itaguyod ang isang malusog, nakakapag-udyok at naiibang lugar ng trabaho upang makuha, paunlarin at panatilihin ang talento, na nagbibigay-daan sa bawat isa na makapag-ambag sa isang sustainable na ekonomiya.
  • Makatarungang teknolohikal na transisyon – I-modernisa ang mga SME ng Québec sa pamamagitan ng pagsasama ng mga solusyon sa teknolohiya habang tinutiyak ang isang makatarungang transisyon para sa mga empleyado.
  • Makatarungang environmental na transisyon – Labanan ang climate change at protektahan at ibalik ang kapaligiran habang tinutiyak ang isang makatarungang transisyon para sa mga empleyado.
Muling pagpapatupad ng lump-sum na kontribusyon sa 2024-2025

Sa taon, 41,549 mga aksyonaryo-taga-iipon ang unang nag-ambag sa Fonds. Mga 23,350 sa kanila ang walang ibang produktong pagsasave o may taunang sahod na mas mababa sa average na sahod sa Québec.

“Isinasapuso ko na sa kabila ng mataas na inflation at tumataas na gastos sa pamumuhay, higit 40,000 ang unang beses na nag-iipon sa Fonds,” sabi ni Gng. Béïque.

Gayunpaman, daan-daang libong tao ang papasok sa pagreretiro na halos walang ipon. Halos 40% ng mga retirado sa Québec ay tumatanggap ng Guaranteed Income Supplement1, na nakalaan para sa mga may mababang kita.

Upang tulungan ang mas maraming taga-Québec na mas mahusay na maghanda para sa pagreretiro, iaanunsyo ng Fonds, sa mga susunod na buwan, ang mga kondisyon para sa muling pagpapatupad ng lump-sum na mga kontribusyon sa pananalapi nito para sa taon 2024-2025.

“Ang pag-iipon para sa pagreretiro ay nananatiling isa sa mga pundasyon ng misyon ng Fonds de solidarité FTQ. Ito ay kinilala sa pinakabagong badyet ng pamahalaan ng Québec. Naka-commit kami sa pagtulong sa mga taga-Québec na magretiro nang may dignidad. Ang muling pagpapatupad ng lump-sum na mga kontribusyon sa 2024-2025, kasama ang mahalagang trabaho ng aming 1,700 lokal na kinatawan, ay magbibigay-daan sa amin na maabot ang mas maraming taga-Québec na walang solusyon sa pag-iipon o kumikita sa ibaba ng average na sahod,” natapos ni Gng. Béïque.

Tungkol sa Fonds de solidarité FTQ

Ang Fonds de solidarité FTQ ay isang pinagmumulan ng kapurihan sa Québec, na natutupad ang misyon nito sa pamamagitan ng isang natatanging modelo ng negosyo na nilikha 40 taon na ang nakalilipas. Simula noon, pinagkaisahan ng Fonds ang Québec sa aksyon sa pamamagitan ng mga ipon sa pagreretiro ng 765,721 na mga aksyonaryo.

Sa netong asset na $18.4 bilyon noong Mayo 31, 2023, sinusuportahan ng Fonds ang higit sa 3,700 na mga kompanya sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa pagsisimula at pagpapaunlad na batay sa paniniwala na ang epekto ay nililikha ng mga pananalaping pagbabalik at panlipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang fondsftq.com o ang aming pahina ng kompanya sa LinkedIn.

Mangyaring basahin ang prospectus bago bumili ng mga share ng Fonds de solidarité FTQ. Ang share