Pinababa ang Punong Mahistrado ng Korte Suprema ng Indonesia dahil sa Paglabag sa Etika matapos ang Paghatol sa Pabor sa Pamangkin

Indonesia's Constitutional Court Chief Justice  Anwar Usman presides over the hearing on a petition seeking to lower the minimum age of presidential and vice presidential candidates in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 16, 2023.

JAKARTA, Indonesia — Itinalaga ng konseho ng etika ng pinakamataas na hukuman ng Indonesia ang punong hustisya nito mula sa kanyang puwesto matapos mapatunayang guilty ng konseho noong Martes sa pagpapabago nang huli sa mga pamantayan ng pagtakbo sa halalan.

Nakomite ng punong hustisya ng Korte Konstitusyonal na si Anwar Usman ang paglabag sa etika na nagbukas ng daan para sa anak na lalaki ni Pangulong Joko Widodo na tumakbo bilang bise presidente sa susunod na taon, ayon kay Jimly Asshiddiqie, punong tagapangulo ng Konsehong Pamparangal ng korte, na kilala rin bilang konseho ng etika, sa pangunahing desisyon.

Mapatunayan nang “nagkasala sa seryosong paglabag sa kodigo ng etika at asal ng mga hustisya ng Korte Konstitusyonal” si Usman sa pamamagitan ng paglabag sa mga prinsipyo ng pagiging walang kinikilingan, integridad, kakayahan, pagkakapantay-pantay, pagiging independyente, pagiging angkop at pagiging matuwid, ayon kay Asshiddiqie.

Naganap ang desisyon ng konseho ng etika matapos ang kaunting buwan lamang pagkatapos maglabas ng Korte Konstitusyonal ng 5-4 na desisyon na gumawa ng espesyal na pag-iisip sa minimum na edad na 40 para sa mga kandidato sa pagkapangulo at bise presidente, na nagpayag kay Gibran Rakabuming Raka, 36 anyos, na humabol sa puwesto.

Iba’t ibang organisasyon at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ang nagsampa ng reklamo laban sa desisyon ng korte noong Oktubre 16. Pinag-ulat ng karamihan si Usman dahil sa mga alegadong paglabag sa etika sa pagkakaroon ng dahilan na dapat siyang mag-recuse sa pagdinig ng mga petisyon sa kandidatura upang maiwasan ang mga kaguluhan sa interes dahil si Raka ay kanyang pamangkin sa pamamagitan ng kasal.

Tinanggal ng panel ng tatlong hukom si Usman bilang punong hustisya ngunit pinayagang manatili sa korte sa ilalim ng ilang kondisyon. Ipinagbawal ng panel siya na lumahok kapag dinidinig ng korte ang mga alitan sa halalan sa susunod na taon.

Inilabas ng panel ang bise punong hustisya na mamuno sa pagpili ng bagong pamumuno ng korte sa loob ng 48 oras at ipinagbawal ang nominasyon ni Usman bilang punong hustisya sa natitirang bahagi ng kanyang kasalukuyang termino, na magtatapos sa 2028. Maaari siyang muling maging punong hustisya pagkatapos ng 2028 dahil hindi siya higit sa 70 taong gulang.

Sa dissenting na opinyon, isang miyembro ng panel na si Bintan R. Saragih, nagsalita para sa walang karangalang pagtatanggal at permanente na pagtatanggal kay Usman, hindi lamang bilang puno, ang pinakamatinding posibleng parusa.

“Ang tanging parusa para sa mga seryosong paglabag ay walang karangalang pagtatanggal at walang iba pang mga parusa ayon sa kasalukuyang batas tungkol sa Korte Konstitusyonal,” ayon kay Saragih.

Karamihan sa mga reklamong isinampa ay humihiling na itakwil ang desisyon. Pinanatili ni Asshiddiqie na ang panel ay walang awtoridad na ibaligtad ang desisyon ng korte.

Nag-recuse man si Usman sa paghatol sa tatlong hindi matagumpay na petisyon upang baguhin ang pamantayan sa edad ng kandidatura ngunit lumahok sa pagdinig ng isang sumunod na petisyon upang payagang tumakbo ang mga nagsilbi bilang lider rehiyonal bago mag-40. Bumoto siya kasama ng karamihan sa siyam na miyembro ng panel ng Korte Konstitusyonal pabor sa paglikha ng espesyal na pag-iisip.

Tumulong ang desisyon kay Raka dahil siya ang mayor ng Surakata, isang lungsod sa lalawigan ng Gitnang Java. Mga isang linggo matapos, pinili ni Prabowo Subianto, dating heneral ng puwersang espesyal na ngayon ay nagsisilbing ministro ng depensa ng Indonesia, bilang kanyang katambal sa pagtakbo si Raka.

Tinawag ng mga kritiko ang desisyon ng Korte Konstitusyonal na nepotismo, at nagbabala ang mga analista na maaaring pabagsakin nito ang demokratikong proseso. Bilang tugon sa publikong hamon, itinatag ng korte ang tatlong miyembro ng konseho ng etika, binubuo ng isang hustisya ng korte, isang akademiko at isang personalidad sa publiko, upang imbestigahan ang siyam na mga hustisya, lalo na ang mga bumoto pabor sa pagbabago sa limitasyon ng edad.

Ayon kay Dewa Gede Palguna, isang eksperto sa batas konstitusyonal na naglingkod ng dalawang termino bilang hustisya ng Korte Konstitusyonal, ang mga parusa ng panel kay Usman ay hindi apektado ang desisyon ngunit maaaring tulungan ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa korte.

“Ang desisyon ng Korte Konstitusyonal ay wakas at absolutong balido,” ayon kay Palguna sa isang panayam sa Kompas TV, isang istasyon ng telebisyon sa Indonesia.

Inaasahang maglalabas ang korte ng desisyon sa Miyerkules sa ilang nakabinbing kaso upang mas higpitan ang espesyal na pag-iisip sa edad sa pamamagitan lamang ng pagpayag sa mga kandidatong mas bata sa 40 na nagsilbi lamang ng dalawang termino bilang gobernador ng lalawigan upang tumakbo sa pagkapangulo.

Nakatakdang isara ng Komisyon sa Halalan sa hatinggabi ng Miyerkules ang pagrehistro ng isang partidong politikal o koalisyon upang palitan ang kanilang mga kandidato para sa pangulo o bise presidente.

Ang Indonesia, ang ikatlong pinakamalaking demokrasya sa mundo, ay magkakaroon ng parehong halalan sa lehislatura at pagkapangulo sa Pebrero 2024.