Paano Pigilan ang Doomscrolling at Maghanap ng Kahulugan sa Social Media

Noong Marso 2021, nagtipon ang mga mag-aaral at kawani mula sa Investigations Lab ng UC Berkeley sa isang silid ng Zoom—pisikal na hiwalay dahil sa pagtaas ng COVID-19, ngunit magkakasama online—bawat parisukat sa kanilang mga screen ay isang tingin sa pribadong mundo ng pandemya ng iba. Ngunit hindi tulad ng karamihan sa mga tawag sa Zoom, hindi sila nakikipag-usap o tumitingin sa isa’t isa. Bawat isa ay abala sa pag-scan ng internet, pag-scroll sa mga amateur na video at larawan na na-post sa mga website tulad ng Facebook at Twitter. Pinapakita ng mga imahe ang mga kasalukuyang kahindik-hindik na nagaganap sa Myanmar: isang binatilyong lalaki na sumasakay kasama ang dalawang kaibigan sa motorsiklo sa isang tahimik na kalye, bigla na lamang hinagis ng isang bala. Isang katawan na inihagis sa likod ng truck. Umiiyak na mga miyembro ng pamilya na nakikiusap sa isang tao, sinuman, upang panagutin ang kanilang pagkawala.

Ang mga estudyanteng ito ay bahagi ng lumalaking komunidad ng digital na mananaliksik na nagtitipon ng posibleng ebidensya ng genocide, mga krimen sa digmaan, at mga paglabag sa karapatang pantao mula sa internet, minsan libu-libong milya mula sa mga lugar ng karumaldumal. Simula noong 2016, nakapagsanay ang Investigations Lab na aming itinatag sa Human Rights Center, isang multidisiplinaryong pananaliksik na institusyon sa kampus ng UC Berkeley, ng daan-daang mag-aaral kung paano maghanap ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabag sa karapatang pantao sa social media. Itinatag namin ang Lab upang lumikha ng pipeline ng mga propesyonal na may pinakabagong kasanayan sa pananaliksik, ngunit upang suportahan din ang gawain ng mga mamamahayag, mananaliksik sa karapatang pantao, at mga abugado na maaaring walang pagsasanay o oras upang makahanap ng maaasahang data online upang palakasin ang kanilang mga imbestigasyon.

Hindi madali ang gawain. Ang mahabang oras na pagsusuri sa mga video at larawan ng ilan sa pinakamasamang bagay na magagawa ng mga tao sa bawat isa ay maaaring nakakaapekto sa emosyon. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula kami nang maaga sa buhay ng Lab na maghanap ng mga nakabatay sa agham na paraan upang mapigilan ang pangalawang trauma—ang emosyonal na paghihirap na maaaring dumating mula sa pakikipagkaranas sa sakit ng iba pangalawa, kabilang ang sa online na mga espasyo—at upang sanayin ang aming mga mag-aaral sa mga pinakamahusay na kasanayan. Simula noon ay nakapanayam na kami ng daan-daang mga dalubhasa at sinuri ang pananaliksik na tumututok sa mga paraan upang harapin ang nakakasamang nilalaman na maaaring maging mahalaga sa ating personal na buhay tulad ng ating propesyonal na mga ito. Ibahagi ng mga dalubhasang ito ang maraming taktika, mula sa pagdaragdag ng kamalayan sa kung ano talaga ang nakakaapekto sa iyo hanggang sa “mga tip at trick” para mabawasan ang emosyonal na epekto ng mga video at larawan—mga estratehiya na sa huli ay makakabuti sa lahat ng gumagamit ng social media, partikular na ang mga mag-aaral.

Ngayon, nakakabit ang karamihan sa atin sa ating mga cellphone. Habang hindi kami necessarily naghahanap ng ebidensya ng mga krimen sa digmaan tulad ng mga estudyanteng mananaliksik na ito, maaari kaming madalas na matisod sa mga grapikong imahe sa Twitter (ngayon X), TikTok, o Facebook. Maaaring maexpose kami ng mga post sa social media sa mga bata na napatay sa Ukraine, sa mga taong nabulag sa mga protesta, o sa iba pang mga kahindik-hindik—kahit habang naghahanda ng almusal para sa aming mga anak, nagwo-workout sa gym, o nag-scroll sa Instagram para sa libangan.

Hinihingi ng bagong kaayusang ito ang mga sumusunod na tanong: Paano maaaring makasaksi ang sinuman—trabaho man sa karapatang pantao o hindi—sa mga kalupitan ng mundo nang hindi nabubulag dito? At paano maaari nating pababain ang potensyal para sa pinsala at pataasin ang mga social at psychological na benepisyo mula sa ating oras na ginugol online?

Habang marami ang mga estratehiya, tatlo ang lalo’t lalong makapangyarihan: maging sinadyang tungkol sa iyong panonood, ibahagi ang iyong karanasan sa iba, at bawasan ang hindi kailangang pagkakalantad.

Ipinaliwanag ng mga sikolohista na sina Metin Başoğlu at Ebru Salcioglu na ang kawalan ng kontrol sa nakakabagabag na karanasan ang madalas na sanhi ng pagkabalisa, at ang kawalan ng pag-asa na magiging mas maayos ang mga bagay sa hinaharap ang ugat ng depresyon. Kung paano natin sinisipsip ang sakit na natagpuan online sa mga paraan na nagpapalakas sa atin laban sa pagpadala sa atin sa isang hindi motivated na spiral ay depende hindi lamang sa aming pinapanood, ngunit mas mahalaga, kung paano tayo nanonood at bakit.

Ayon sa Greater Good Science Center ng UC Berkeley, na sinisiyasat ang “agham ng meaningful na buhay,” ang pakikilahok sa mga kilos na may layunin ay maaaring makapangyarihan. Tinutukoy ng mga mananaliksik sa agham panlipunan ang layunin bilang isang hangarin na makamit ang isang layuning “parehong personal na kapaki-pakinabang at gumagawa ng positibong marka sa mundo.” Maaari ba nating lapitan ang ating pagtanggap ng balita nang mas sinadyang upang mas mabuting protektahan ang ating mga sarili online? Ano ang hitsura nito sa aktuwal na pagsasanay?

Maaaring tumulong ang ideya ng “pagbibigay-saksi” na magdala ng kahulugan sa ating panonood. Itinuring ni Paul Farmer, isang medikal na antropologo at pioneer sa global na kalusugan, ang pagbibigay-saksi bilang isang anyo ng pagmamasid na may habag at pakikiisa. Ito ay panonood na “ginagawa alang-alang sa iba, para sa kanilang kapakanan (kahit na ang iba ay patay na at nakalimutan).” Ang karanasang ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa tagamasid.

Maaaring ikumpara ang gayong approach sa “doom-scrolling,” o robotikong pag-scan ng isang grapikong imahe pagkatapos ng isa pa. Ang walang-isip na pagtanggap ay maaaring partikular na nakasasama dahil sa potensyal na saklaw ng pagkakalantad, ang kawalan ng pagsusuri at konteksto, at ang ating sariling kawalan ng ahensya. Sa kabilang banda, ipinaliwanag sa amin ng mga imbestigador sa krimen na ang kanilang analitikal na proseso—pag-scan ng isang larawan para sa mga clue, pagkakaroon ng dahilan upang masuri ang isang nakakatakot na bagay—ay madalas na tumutulong upang limitahan ang kanilang sikolohikal na paghihirap.

Bukod sa pagiging malinaw tungkol sa ating layunin, mahalaga ring limitahan ang pagkakalantad. Minsan kinukumpara ng mga imbestigador sa krimen sa digmaan at karapatang pantao ang grapikong kalikasan ng impormasyong natagpuan sa internet sa “nakakalasong basura.” Mag-aalala ka ba nang walang-isip na magpakalantad sa iyong sarili o pamilya sa radiation nang hindi gumagawa ng mga pag-iingat? O gawin ito sa malalaking sukat o sa mahabang panahon, nauunawaan kung paano nag-uumpisa ang pinsala sa paglipas ng panahon? Bagaman hindi dapat ituring na “basura” ang sakit ng iba, tumutulong ang protektibong pag-frame na ito na bigyang-diin ang mga panganib ng sobrang pagkakalantad.

Ang ilan sa atin ay maaaring partikular na madaling maapektuhan ng pangalawang trauma. Isa sa mga indikador nito ay kung ikaw mismo ay may karanasan sa trauma. At kapag nakakakilala ka sa tao na nasasaktan sa isang post sa social media sa pamamagitan ng wika, etnisidad, kasarian, bansang pinagmulan o ibang aspeto ng iyong pagkakakilanlan, o nakakakilala sa trauma na kanilang naranasan, ang panganib ng iyong sariling sikolohikal na pinsala ay maaaring partikular na matindi. Ang pagkakaalam nito ay makatutulong sa iyo na makilala kapag karagdagang mga hakbang sa proteksyon ay maaaring partikular na kapaki-pakinabang—tulad ng pagbaba ng tunog sa isang video o pagbawas ng laki ng screen upang limitahan ang emosyonal na epekto, lahat ng mga taktika na ginagamit ng mga propesyonal. O maaari kang magbasa ng artikulo sa pahayagan tungkol sa isang kaganapan sa halip na panoorin ang hilaw na footage, kung gusto mong malaman ang mga katotohanan ngunit pababain ang kagaspangan.

Sinasabi nina Dr. Keramet Reiter at iba pa na isa pang makapangyarihang paraan upang pataasin ang kahulugan at pababain ang pinsala ay upang talakayin kung ano ang iyong nakita, gamitin ito bilang mekanismo upang kumonekta sa iba. Ang pakiramdam ng komunidad na maaaring likhain ng mga talakayang ito ay maaari ring protektibo.

Ipinapakita ng mga bagong pananaliksik mula sa mga sikolohista na sina Jonathan Haidt at Jean M. Twenge na nararanasan ng mga teenager ang hindi pa nangyayaring mga antas ng pag-iisa at may ugnayan ito sa tumataas na paggamit ng mga smartphone at social media. Isang pag-aaral na isinagawa nila kasama ang mga kasamahan ay sumuri ng mga resulta mula sa isang survey ng 15-at 16-taong gulang. Ang