Nagpilit ang U.N. Tungo sa Mahalagang mga Layuning Pandaigdig habang Nagtitipon ang mga Pinuno para sa Pangkalahatang Kapulungan

UNGA-2023

(UNITED NATIONS) — Ang mga pangako ay malawak at ambisyoso. Kabilang dito: wakasan ang ekstremong kahirapan at gutom. Tiyakin na bawat bata sa mundo ay makakakuha ng de-kalidad na sekondaryang edukasyon. Makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Gumawa ng malaking hakbang sa pagharap sa climate change. Lumikha ng “pangkalahatang access sa abot-kayang, maaasahan, sustainable at modernong enerhiya para sa lahat.” At maabot ang lahat ng ito sa 2030.

Sa kalagitnaan ng layuning iyon, ang progreso ay malayong nahuhuli – at sa ilang mga kaso ay bumabalik paurong.

Sa isang summit na magsisimula sa Lunes na magtatagal ng dalawang araw, susubukan ni U.N. Secretary-General Antonio Guterres na pasimulan ang aksyon upang maabot ang 17 layunin na inadopt ng mga pinuno ng mundo noong 2015, na itinuturing ng mga nagpapaabang bansa partikular na mahalaga sa pagsasara ng lumalawak na agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na bansa ng mundo.

Ang mga layunin, sabi ni Guterres, ay “tungkol sa pagtama ng makasaysayang mga pagkakamali, paggaling ng mga paghahati at paglalagay sa ating mundo sa landas patungo sa pangmatagalang kapayapaan.”

Ang isang 10-pahinang political declaration na iaaadopt ng mga pinuno sa simula ng summit ay kinikilala na ang mga layunin ay “nanganganib” at nagpahayag ng alarma na ang progreso ay masyadong mabagal o bumabalik sa mga antas bago ang 2015. Muling pinatitibay nito ng higit sa isang dosenang beses, sa iba’t ibang paraan, ang pangako ng mga pinuno na maabot ang SDGs, o mga layuning pangkaunlaran, sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanilang indibidwal na kahalagahan.

Paano maaaring magawa ito sa susunod na pitong taon?

Isang deklarasyon na kulang sa mga detalye

Nangako ang mga pinuno na pabilisin ang aksyon. Ngunit kulang sa mga detalye ang deklarasyon na pinagtutuunan nila ng pansin.

Sa simula noong Sabado ng isang “SDG Action Weekend,” binigyan-lingon ni Guterres para sa mga aktibista ang malungkot na natuklasan sa isang ulat ng U.N. noong Hulyo: 15% lamang ng humigit-kumulang 140 partikular na target upang maabot ang 17 layunin ang nasa tamang landas. Marami ang pumapunta sa maling direksyon.

Sa kasalukuyang rate, sabi ng ulat, 575 milyong tao pa rin ang mabubuhay sa ekstremong kahirapan at 84 milyong bata ang hindi pa pupunta sa elementarya noong 2030 – at kailangan ng 286 na taon upang maabot ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga lalaki at babae.

“Kailangan ng mga SDG ng isang global rescue plan,” sabi ng punong kalihim ng U.N. Tinawag niya ang summit na “sandali para sa mga pamahalaan upang pumunta sa mesa na may konkretong mga plano at mungkahi upang pabilisin ang progreso.”

Hindi lamang mga pamahalaan ang kailangang kumilos, sabi ni Guterres. Hinihikayat niya rin ang mga aktibista pati na rin ang komunidad ng negosyo, mga siyentipiko, mga akademiko, mga imbentor, kababaihan at kabataan na sumali sa pagsisikap na maabot ang mga layunin.

Una ng Amerika Jill Biden ay bumalik-tanaw sa kalihim-heneral sa isang pagtanggap noong Linggo na iniorganisa ng ahensiya ng U.N. para sa mga bata, ang UNICEF, para sa mga global na kampeon ng edukasyon. Sinabi niya na ang progreso sa pagkamit ng mga SDG ay “mukhang matarik.” Ngunit sinabi niya na ang Estados Unidos “ay patuloy na magiging kasama mo sa bawat hakbang ng daan.”

Bilang isang edukador sa loob ng 39 na taon, hinimok niya ang bawat pinuno ng bansa na mag-invest sa mga bata, na sinasabi nilang “tutulungan kaming bumuo ng isang mas mapayapang, mas matatag na mundo.”

Isang plano upang alisin ang mga hadlang mula sa daan

Sabi ni Guterres na ang pinakamahalagang inisyatibo upang iligtas ang pangkalahatang plano ay ang panukala ng isang “SDG stimulus,” na layuning i-offset ang mahihirap na kondisyon sa merkado na hinaharap ng mga nagpapaabang bansa.

Tumatawag ito sa agarang aksyon sa tatlong lugar:

-pagharap sa mataas na gastos ng utang at tumataas na mga panganib ng kagipitan sa utang;

-masyadong pagpapalawak ng abot-kayang pangmatagalang pagpopondo para sa kaunlaran, lalo na ng mga pampubliko at multilateral na bangko;

-pagpapalawak ng contingency financing sa mga bansang nangangailangan.

Isang ulat ng U.N. noong Pebrero ang nagsabi na binabato ng utang ang mga ekonomiya ng maraming nagpapaabang bansa. Sinabi nito na noong nakaraang Nobyembre, 37 sa 69 pinakamahihirap na bansa ng mundo ay nasa mataas na panganib o nasa kagipitan na sa utang, habang isa sa bawat apat na gitnang kita bansa, na naglalaman ng karamihan sa ekstremong mahihirap, ay nasa “mataas na panganib ng fiscal crisis.”

May mga makitid na sinag ng pag-asa. Sinabi ni Guterres na na-engganyo siya na sa kamakailang pagpupulong ng G20, ang 20 pinakamalalaking ekonomiya ng mundo ay pinapurihan ang SDG Stimulus. At umaasa siyang magdudulot ang political declaration na iaaadopt ng mga pinuno sa Lunes sa pangunahing aksyon.

Sinasabi ng deklarasyon na itutulak ng mga pinuno ang stimulus plan “upang harapin ang mataas na gastos ng utang at lumalaking mga panganib ng kagipitan sa utang, upang mapalakas ang suporta sa mga nagpapaabang bansa at upang masivelyong palawakin ang abot-kayang pangmatagalang pagpopondo para sa kaunlaran at palawakin ang contingency financing sa mga bansang nangangailangan.”

Kung ang mga pang-administratibong pangako at momentum ng isang malaking linggo sa United Nations ay matutranslate sa aktuwal na progreso, gayunpaman, ay nananatiling – tulad ng dati – lubos na hindi tiyak.