Ito ang Rosh Hashanah. Bigyan ang Sarili ng Pahinga Mula sa Pag-aalala

Abstract Pomegranate

Ako ay isang rabbi ng kongregasyon at ngayon, dapat akong mag-isip tungkol sa Rosh Hashanah, ang Bagong Taon ng mga Hudyo. Dapat akong nasa isang estado ng espirituwal na katahimikan, sabik na inaasahan ang mga tunog ng ating mga tono at sabik na makita ang mainit na mga mukha ng aking mga kongregante. Ngunit sa halip, tulad ng maraming mga lider ng Hudyo, iniisip ko ang seguridad. Sa halip na mag-isip tungkol sa liturhiya, kailangan kong mag-isip tungkol sa mga pinto ng lockdown. Sa halip na mag-isip tungkol sa panalangin, kailangan kong mag-isip tungkol sa mga pribadong guwardiyang pangseguridad. Sa panahon ng hindi pa nangyayaring antisemitismo sa America, ang mga Hudyo ay mas madalas na nakakaramdam ng pangangailangan na mag-obses sa pisikal na kaligtasan–para lamang sa pagkilos ng pagiging Hudyo–at nakakapagpabigat-loob ito.

Ang mga kaisipang ito tungkol kung paano protektahan ang mga Hudyo ay maaaring walang humpay at hindi matitinag. Sila ay isang pinansyal at emosyonal na bigat na nakabalangkas sa amin. At ang mga alalahanin ay may katwiran. Sa hindi bababa sa 49 sinagoga ang pinaalis dahil sa banta ng bomba sa nakalipas na 2 buwan. Noong 2022, nakabilang ng Anti-Defamation League(ADL) ang 3,697 antisemitic na insidente sa buong Estados Unidos–isang pagtaas na 36% mula sa 2,717 insidente na nabilang noong 2021. Ito ang pinakamataas na bilang mula nang simulan ng ADL na subaybayan ang mga insidenteng antisemitiko noong 1979. Ito ay naging halos imposible na ihiwalay ang mga damdamin ng pagkabalisa at stress o itulak sila sa gilid kahit sa isang maikling sandali.

Ngunit, hindi rin natin maaaring hayaan na lamunin tayo ng pagkabalisa. Habang papalapit tayo sa Bagong Taon ng mga Hudyo, sa halip na payagan lamang ang ating banal na oras sa alalahanin at takot, ito ang eksaktong panahon upang gawin ang isang bagay na tunay na kinapopootan ng mga antisemitiko: maging matapang, masayahin, hayagan na Hudyo. Ngayong taon sa Mataas na Kapistahan, sa halip na matakot, magkakaroon ako ng kaunting dagdag na sigla sa aking hakbang. Hindi ako hahayaan na pahinain ng antisemitismo ang banal na panahong ito, at gayundin ang mga Hudyo.

Pagkatapos ng lahat, isa sa mabuting paraan upang labanan ang antisemitismo ay gawin ang isang bagay na Hudyo–nang hayagan. Isipin na itong panlabas na pagmamalaki sa iyong pagkakakilanlan bilang isang paghihimagsik laban sa lumalaking pagtukso na itago ang ating mga Hudyong pagkatao. Lumabas sa mundong ito at magsuot ng iyong tanikalang bituin ng Hudyo, ipakita ang iyong tattoo na chai, o magsuot ng iyong kippah sa lansangan. Sabihin sa mga tao na ikaw ay Hudyo o na pinapalaki mo ang isang pamilyang Hudyo. Gumamit ng mga salitang tulad ng “mishegas,” “yalla,” “tzedakah,” “l’chaim,” o “tzotchke,” kahit na kapag ikaw ay nasa paligid ng mga di-Hudyo. Tumayo kasama ng iba sa labas at pakinggan ang tunog ng shofar habang ginagawa natin ang ating ritwal ng pagsisisi. Ang banta ng antisemitismo ay may kapangyarihan na itulak ang ating Hudaismo sa ilalim ng ibabaw; ngayong taon, dapat tayong maghimagsik at itaas ang bandila ng Hudaismo nang mas mataas pa. Dito natin makikita ang ating lakas–at ating kapayapaan.

Para sa akin, nakakahanap ako ng kapayapaang ito sa pagsamba kasama ng aking komunidad. Sa halip na stress, napapansin ko ang lahat ng mabuti sa paligid ko. Napapansin ko na kapag nawawala ang isang kongregante sa kanilang lugar sa aklat-dasalan, tutulungan sila ng iba na mahanap ito. Napapansin ko ang isang ina na nag-aalok na pangalagaan ang sanggol ng isa pang ina, kahit saglit lang para makapagpahinga siya. Napapansin ko na kapag nahihirapan umakyat ng hagdan ang isang matanda, kaagad na tumatayo ang ilan upang tulungan siya. At kapag napapansin ko ang lahat ng mabubuting bagay na ito, kahit saglit lamang, inililipat ng aking isipan ang lahat ng alalahanin patungo sa kaginhawahan at katahimikan.

Natatandaan ko ilang taon na ang nakalilipas nang makita kong sinuri ng isang asong pang-amoy bomba ang santuwaryo sa aking sinagoga sa unang pagkakataon. Nabigatan ang aking puso, dahil ipinagbabawal ang mga aso sa loob ng isang santuwaryo–at dahil alam kong kinakailangan ito at natutuwa ako na naroon ito. Tunay ang karahasan ng antisemitismo, at kailangan nating protektahan ang ating mga sarili. At napakaraming komunidad ng Hudyo ang gumawa nito–kumonsulta kami sa mga propesyonal sa seguridad, nakipag-ugnayan sa aming mga lokal na kagawaran ng pulisya, dumaan sa maraming pagsasanay sa seguridad, at ipinatupad ang mga pisikal na interbensyon upang panatilihing ligtas ang aming komunidad. Ngunit hindi natin maaaring hayaan na lamunin ng seguridad ang malayang at buong pagpapahayag ng ating mga ritwal sa relihiyon.

Ngayong panahon, bigyan natin ang ating mga sarili ng pahinga mula sa alalahanin at tanggapin ang pagiging Hudyo sa diwa ng selebrasyon at kasiyahan hangga’t maaari natin. Magtitipon tayo at aawit ng ating mga awitin, babasahin ang ating mga panalangin, isasagawa ang ating mga ritwal. Maaaring kahit na hindi ka regular na dumadalo sa sinagoga, ito ang taon upang lumahok. Ang mga Hudyo sa America ay hindi dapat matakot. Sa halip, dapat tayong magsumikap na hanapin ang ating sariling kaginhawahan at kahit ilang sandali ng kapayapaan na lubos nating kailangan ngayon.