Hindi Maaayos ng Ozempic ang Krisis sa Kalusugan ng Taba sa Amerika

Ozempic Manufacturer Rises In Stock Market After Posting Record Profit

Ano ang karamdaman sa taba?

May mga tao na sasabihin sa iyo na ito ay isang magarang salita para sa pagiging mataba; iba naman ay maaaring sabihin ito ay isang pambabatikos na nagpapatotoo sa mas malalaking katawan. At iba pa ay mananatiling mananatili na ito ay isang kamalian ng katamaran at kawalan ng kusang loob.

Sa nakaraang dekada, gayunpaman, ang komunidad medikal ay kinikilala na ang karamdaman sa taba ay isang matagal na sakit, katulad ng kanser, diabetes, at mataas na presyon ng dugo. Tatlong beses ang panganib ng pagkakaospital dahil sa COVID-19 ang karamdaman sa taba, nauugnay sa daang mga komplikasyon sa medikal, at nagdudulot ng 4 milyong mga pagkamatay na mapipigilan bawat taon.

Ang karamdaman sa taba ay hetereheno rin, may maraming iba’t ibang sanhi, mga pagpapakilala sa klinika, at tugon sa paggamot. Ang astronomikal na pagtaas ng mga gamot na GLP-1 tulad ng Ozempic, Wegovy, at Mounjaro ay naglubid sa ganitong katangian, na may malalaking pangako na ang gamot ay ang “banal na biyaya,” “pilak na bala,” at “himala” sa problema ng karamdaman sa taba, isang solusyon para sa lahat. Kung lamang ito ay ganito kasimple.

Ang katotohanan ay hindi maaaring lutasin ng Ozempic ang krisis ng karamdaman sa taba sa Amerika. Bagaman ang gamot ay maaaring tumulong sa ilang indibidwal na mawalan ng timbang, ang karamdaman sa taba ay hindi isang simpleng sakit ng kawalan ng gawaing pisikal o sobrang pagkain. Maraming mga factor ang nagdudulot at nagpapatuloy ng sakit na ito, kabilang ang henetika, kalusugan ng isip, katayuan sa lipunan, at mga impluwensya ng kapaligiran. Bilang ganito, ang pagpapakilala ng mga pasyente sa loob ng klinika ay iba’t iba nang malawak, mula sa isang mutasyon sa gene ng MC4R na nauugnay sa 18% mas mataas na tsansa ng karamdaman sa taba hanggang sa ilang mga gamot sa antipsykotiko na nagdudulot ng 75-125 pounds ng pagtaas ng timbang. Bagaman ang mga gamot na GLP-1 ay maaaring tumulong sa maraming ng mga pasyenteng ito, sila rin ay nakatuon lamang sa isang factor – ang mga abnormalidad sa hormona – at hindi maaaring ayusin ang lahat ng iba pang problema.

Ito rin ang napakareduksiyonista na pagtingin sa mga pamantayan sa pagdiagnosis ng karamdaman sa taba – isang body mass index (BMI) na 30 o mas mataas – dahil maaaring maging perpektong metabolikong malusog ang mga pasyente sa itaas ng cutoff na ito, o mauunlad ang mga kaugnay na sakit ng karamdaman sa taba sa loob ng “normal” na hanay. Sa katunayan, idinisenyo ito para sa puting lalaking Europeo, ang BMI ay nauntosahang pagtaya sa karamdaman sa taba sa kalagitnaan ng mga Amerikanong Hispano at Asyano samantalang sobrahan ito sa mga Amerikanong itim kaya humihiling ang American Medical Association sa mga doktor na pababain ang paggamit ng ganitong mapanirang sukatan.

Isang Komisyon ng Lancet na binubuo ng 60 internasyonal na eksperto mula sa mataas, gitnang, at mababang kita na bansa ay kasalukuyang nagtatrabaho upang muling pag-aralan ang karamdaman sa taba, lumayo mula sa sukatan batay sa taas at timbang patungo sa klinikal na pagdiagnosis na nakabase sa partikular na tanda at sintomas.

Sa ibaba ng mga komplikadong ito sa pinagmulan at mga pamantayan sa pagdiagnosis, ang mga pasyente rin ay magkaiba ang tugon sa paggamot. Sa karaniwan, tumulong ang gamot na GLP-1 na Wegovy sa mga pasyente upang mabawasan ang timbang nila ng 16%; sa ibang salita, maaaring mabawasan ng 50 pounds ang isang 300 na pounds na tao. Ngunit ang ilan sa mga pasyente sa pag-aaral na ito sa New England Journal of Medicine ay nabawasan lamang ng 5% ng timbang samantalang ang iba ay nabawasan ng hanggang 30%. Ipinapakita ng pagkakaiba na ito ang kahalagahan ng pagtatalaga ng mga indibiduwal na plano sa paggamot upang tugunan ang mga natatanging pangangailangan ng bawat pasyente sa halip na umasa lamang sa anumang isang gamot.

Sa kasalukuyang kalagayan ng pangangalaga sa karamdaman sa taba, gayunpaman, halos imposible iyon. Sa Estados Unidos, may 115 milyong tao na nabubuhay na may sakit na ito, ngunit lamang sa higit sa 100 manggagamot na may fellowship training sa karamdaman sa taba. Mula 2003, ipinagbabawal din ng batas federal na takpan ng Medicare ang mga gamot sa karamdaman sa taba dahil ito ay tinuturing na “estilo ng pamumuhay” na gamot sa halip na tunay na medikasyon. Kaya naman ang aming pananaliksik ay nagpapakita na lamang 1% ng mga naaangkop na pasyente ang nakatanggap ng paggamot gamot sa karamdaman sa taba, na karamihan ay simpleng ipinagkaitan ng madalas na payo na kumain ng mas konti at mag-ehersisyo nang higit. Bagaman ang diyeta at ehersisyo ay lubos na mahalaga, ang pinaka-epektibong paggamot sa karamdaman sa taba ay interdisiplinaryo, kung saan ipinapatupad ang regimen na ito kasama ng terapiyang pang-asal, paggamot gamot, at minsan ay paggamot na metaboliko at bariatrikong pang-operasyon.

Sa kawalan ng maraming manggagamot upang tulungan ang maraming Amerikanong nangangailangan, hindi nakapagtataka na ang mga scam sa diyeta at produkto na naglalayon sa mga kawalan ng seguridad ng tao ay umunlad – tinatantyang nasa $160 bilyon sa 2023 ang merkado sa pagbaba ng timbang sa Estados Unidos. Kapag tayo rin ay nagttratong ang mga gamot na GLP-1 bilang proverbial na bala ng kagyat, binubuksan natin itong tunay na pag-unlad sa medisina sa mga mapanlinlang na kritika at kampanyang pag-atake. Halimbawa, ang madalas na iniulat kritika na ang mga pasyente ay nagkakaroon ng pagtaas ng timbang kapag pinigilan nila ang pag-inom ng mga GLP-1 ay mahalaga lamang kung sila ay tingnan bilang “gamot” sa karamdaman sa taba. Sa katunayan, para sa mga gamot sa insulin at hypertension, hindi balita na bumabalik ang asukal at presyon ng dugo kapag pinigilan mo ang gamot.

Sa karamdaman sa taba na nagkakahalaga ng $1.7 trilyon o 9% ng GDP ng Estados Unidos, kailangan nating ipagdiwang ang progreso laban sa matagal na sakit na ito at paano makatutulong ang mga gamot na GLP-1 sa ilang mga pasyente na mabuhay nang mas matagal, mas malusog habang nababawasan rin ang gastos sa pangangalagang pangkalusugan. Ngunit dapat naming kilalanin na marami pa ring dapat gawin, mula sa pagpapalaganap ng pag-unawa sa lipunan hanggang sa pagsasanay ng maraming espesyalistang manggagamot hanggang sa pagpapatupad ng mga patakaran upang tiyakin ang abot-kayang presyo at access sa paggamot. Bagaman ang mga gamot tulad ng Ozempic, Wegovy, at Mounjaro ay may malaking posibilidad, hindi ito ang panlunas na ginawa itong katumbas ng midya.