Bakit Gusto Nating Usapin Tungkol sa mga Demonyo

Ang Franciscan Sisters ng Earling, Iowa ay tumanggap ng hindi karaniwang taga-upo sa kanilang konbento noong 1928, isang babae na 46 taong gulang na si Emma Schmidt na may kasaysayan ng pagkapossessed ng demonyo. Isang mapagpakumbabang Katoliko Romano na nakaranas ng traumatic na kabataan, sa loob ng ilang dekada, minsan siyang nagpapakita ng nakakatakot na pag-uugali, kabilang ang pag-sigaw ng mga blasphemous na obsenidad at violent na pagkontra sa mga sagradong bagay. Ngayon, sa likod ng mga bato ng kumbento, isang distraught na Schmidt ay ininstitusyonalize para sa ilang buwan. Ayon sa mga saksi, ang energumen – iyon ay ang possessed na babae – ay nag-sigaw ng mga invectives sa sinaunang wika, sa pagtanggi sa mga iniaalok na relics at sakramento. Sa katunayan, isang artikulo noong Pebrero 1936 na inalathala sa magazine na ito ay nagku-quote sa mga madre na nag-claim na “sa lightning speed ang possessed ay nag-alis sa kama at mga kamay ng mga protektor, at ang kanyang katawan, na dinala sa hangin, ay nakalapag nang mataas sa ibabaw ng pinto ng silid at nakapit sa pader na may catlike na grips.” Sa wakas, pagkatapos ng halos dalawang linggo ng dasal at ritwal, ang Bavarian Capuchin Brother na si Theophilius Reisinger ay nakapag-exorcise kay Schmidt ng isang quatrain ng mga demonyo na kabilang ang Judas at Beelzebub.

Parang kuwento mula sa isang medyebal na hagiography kaysa sa isang naitala sa medikal na literatura, gayunpaman, gaano man kalikot at hindi komportable ang kuwentong ito, ito ay naglalaman ng detalye na pamilyar sa sinumang nakakita ng classic na pelikula ng horror na 50 taon na ang nakalipas na The Exorcist, ang ikaapat na sequel ng kung saan ay inilabas noong Oktubre 6, 2023. Sa katunayan, ang kuwento ni Schmidt ay isang prototypical na kuwento ng pagkapossessed na hindi direktang naimpluwensyahan ng manunulat na si William Peter Blatty sa pagsulat ng The Exorcist.

Halos isang siglo pagkatapos, paano natin maipapaliwanag ang mga kababalaghang pangyayari sa Earling? O sa kabilang banda, ang mga nakakatakot na kuwento sa Mariannhill Mission Society sa Timog Aprika noong 1906 o ang pagkapossessed ni Clarita Villanueva noong 1950s sa Maynila? Ano ng mga nakakatakot na detalye mula sa pag-exorcise noong huling bahagi ng 1940s ng isang batang naitala bilang “Rolande Doe” sa suburban ng Maryland, ang tuwirang inspirasyon para sa nobela ni Blatty?

Karamihan sa mga kuwento ng pagkapossessed ay naglalaman ng magkakatulad na tampok, mula sa simpleng hindi karaniwan tulad ng xenoglossy (pag-uusap ng mga wika na hindi alam ng tagapagsalita) hanggang sa normal na imposible, tulad ng levitation. Ano mang katotohanan ng mga kuwentong ito, ang pagkahumaling sa pagkapossessed at exorcism ay nananatiling isang staple ng popular na kultura ng Amerika sa pelikula, telebisyon, at literatura, marahil isang paraan ng pagpapahiwatig ng banal – kahit sa kanyang mga pagpapakita ng diyablo – lalo na sa isang panahon na lubos na disenchanted.

Ang ideya ng pagkapossessed ay nagkomplika sa pagkakakilanlan at pagkakataon. Mula noong Pagpapaliwanag, ang aming pilosopiya at pulitika ay nagpapalagay na bawat tao ay isang ahente na maaaring gumawa ng makatwiran, ngunit ang mga possessed ay nagpapakita kung gaano kalayo na higit pa sa pagiging indibidwal, kami ay legion. Isang mapagpakumbabang dalaga ay maaaring isang kakofoniya ng mga boses ng demonyo; gaya ng isang mabuting tao ay maaaring minsan ay kaya ng masama at ang masama ay maaaring kaya ng mabuti. May mga bagay na mas malaki sa atin, mga aspeto ng isip na labas sa konsepsyon ng nakatayong sarili, gaya ng buong disiplina ng pag-aanunsyo at ngayon ang algoritmic na paghula ay maaaring magpatotoo. Ang energumen ay isang paalala ng gaano kahigit-kadilim ang kamalayan ay maaaring maging. Ngayon, sa panahon ng artipisyal na intelihensya, ang mga kuwento ng pagkapossessed – ng mga misteryosong panlabas na mga pag-iisip na nag-aanimahan sa atin – ay parang hindi medyebal kundi prediktibo.

Ano mang katotohanan ng isang exorcism na ginawa halos isang siglo na ang nakalipas sa rural na Iowa, kung tapos na ba tayo sa mga demonyo o hindi, ang ideya ng mga ito ay malinaw na hindi pa tapos sa atin.