Ano ang Maaaring Matutunan Tungkol sa Pag-reregula ng AI mula sa Military

High School Students Head to March AFB for Army Recruitment Drive

Araw-araw ipinagkakatiwala ng militar ng Amerika ang pinakamakapangyarihang sandata sa daigdig sa daan-daang libong miyembro ng serbisyo na nakatalaga sa buong mundo, ang karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng 30 taong gulang. Pinapangalagaan ng militar ang mga potensyal na panganib ng lahat ng makapangyarihang teknolohiya na ipinamamahagi sa buong mundo sa kamay ng mga kabataan at madalas na baguhan na gumagamit sa pamamagitan ng isang tatlong-pahayag na pagpapatupad: sila ay nagreregula sa teknolohiya, sa mga gumagamit, at sa kanilang mga yunit. May pagkakataon ang pamahalaan na gawin ang parehong bagay sa AI.

Depende sa gawain, kinakailangan ang mga miyembro ng serbisyo na matagumpay na matapos ang mga kurso, pag-aaral sa trabaho, at pagsusulit-balang oral bago ibigay ang awtoridad na magmaneho ng isang barko, magpaputok ng sandata, o kahit sa ilang mga kaso, magsagawa ng pagpapanatili ng gawain. Naglalarawan ang bawat kwalipikasyon kung gaano kateknikal ang sistema maaaring maging, gaano ito kapahamak, at gaano kalaki ang awtoridad na ibibigay sa gumagamit upang gumawa ng mga desisyon. Bukod pa rito, alam na kahit na kwalipikado ang tao ay maaari pa ring maging pagod, nababagot, o naiistress, may backup system ang militar ng mga pamantayan na pamamaraan ng pagpapatakbo (SOPs) at checklist na tiyaking konsistente, ligtas na pag-uugali—na ginaya ng mga manggagamot, halimbawa.

Ang pagbawas ng panganib sa militar ay lumalampas sa mga indibidwal pati na rin sa mga yunit. Ang “carrier quals”, halimbawa, ay hindi lamang para sa mga indibidwal na piloto. Kinakailangan ring kumita sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pagpapakita ng isang barko ng eroplano at ng nakatalagang pangkat ng eroplano (ang pangkat ng mga piloto). Binibigyang-diin ng mga kwalipikasyon ng yunit ang pakikipagtulungan, pananagutang pangkat, at ang pinag-isang pagganap ng maraming papel sa loob ng isang tiyak na konteksto. Ito ay tiyak na bawat kasapi ng pangkat ay hindi lamang maalam sa kanilang mga gawain kundi lubos na nauunawaan din ang kanilang mga tungkulin sa loob ng isang mas malaking konteksto.

Sa wakas, upang suportahan ang mga kwalipikasyon at checklist, hiwalay at tinukoy ng militar ang mga awtoridad sa iba’t ibang tao ayon sa gawain at antas ng responsibilidad o senioridad ng indibidwal. Halimbawa, isang opisyal ng pangangasiwa ng ibabaw na may awtoridad sa pagpapalabas ng mga sandata ay dapat pa ring humiling ng pahintulot mula sa kapitan ng barko upang ilunsad ang ilang mga uri ng mga sandata. Tinitiyak nito na ang mga tao na may tamang awtoridad at kaalaman ang may pagkakataon upang matugunan ang espesyal na kategorya ng panganib—tulad ng maaaring pagtaasan ng isang alitan o bawasan ang imbentaryo ng isang partikular na mahalagang sandata.

Dapat magbigay inspirasyon ang mga estratehiya ng militar para sa pagtugon sa mga panganib sa mga usapin kung paano reregulahin ang AI dahil nakita natin ang katulad na mga pagpapatupad na gumagana para sa iba pang komunidad na hindi militar. Ang mga kwalipikasyon, SOPs, at tinukoy na awtoridad ay nagpapalitan na sa mga regulasyong teknikal at inhinyeriya sa mga sektor tulad ng pangangalagang pangkalusugan, pinansya, at pagpapatupad ng batas. Bagaman may kakayahang ipatupad ng militar ang ganitong rehimen ng kwalipikasyon, maaari ring epektibong gamitin ang mga framework na ito sa mga sektor na sibil. Maaaring ipatupad ang pag-aampon nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng halaga ng negosyo ng mga ganitong mga kasangkapan, sa pamamagitan ng regulasyon ng pamahalaan, o sa pamamagitan ng pagpapamalas ng mga insentibong pang-ekonomiya.

Ang pangunahing bentaha ng isang rehimen ng kwalipikasyon ay upang limitahan ang access sa mga potensyal na mapanganib na sistema ng AI lamang sa mga kwalipikadong at natinong gumagamit. Ang proseso ng pagpapatibay ay tumutulong upang bawasan ang panganib ng mga masasamang aktor, tulad ng mga taong gagamit nito upang lumikha ng teksto o video na nagpapanggap bilang mga personalidad sa publiko o kahit upang sundan o harassin ang mga pribadong mamamayan. Ang pagsasanay ay tumutulong upang bawasan ang panganib na ang mga taong may magandang intensyon ngunit hindi lubos na nauunawaan ang mga teknolohiyang ito ay gagamitin ito nang hindi tama, tulad ng isang abogado na gumagamit ng ChatGPT upang ihanda ang isang legal na brief.

Upang karagdagang mapabuti ang pananagutan para sa mga indibidwal na gumagamit, ang ilang mga kwalipikasyon, halimbawa ang pagdidisenyo ng mga biyolohikal na ahente, maaaring mangailangan ng mga gumagamit na may isang natatanging tagapagpaganap, katulad ng isang national provider identifier o numero ng lisensya ng driver. Ito ay magpapahintulot sa mga propesyonal na organisasyon, hukuman, at law enforcement na epektibong isusundan at tugunan ang mga kaso ng pagkakamali sa paggamit ng AI, dagdag na isang mekanismo para sa pananagutan na lubos na nauunawaan ng ating sistema ng batas.

Pagpapalakas ng kwalipikasyon ng indibidwal sa pamamagitan ng kwalipikasyon ng organisasyon ay maaaring gumawa ng mas matibay, multi-layered na pagbabantay para sa lalo pang mataas na sistema na nagsisilbi sa mga mahalagang tungkulin. Ito ay nagpapatibay na ang kaligtasan ng AI ay hindi lamang pananagutan ng indibidwal kundi ng organisasyon din. Ang pagpapatupad ng pagpapakilala ng kwalipikasyon ay susuportahan din ang pagbuo ng tinukoy na responsibilidad na magpapahintulot lamang sa mga taong hindi lamang kwalipikado kundi tiyak na may awtorisasyon din, katulad ng paraan kung paano SEC ay nagreregula kung sino ang maaaring makilahok sa mga operasyon ng high-frequency trading.

Ang mga kwalipikasyon at checklist ay maaaring magkaroon din ng ikalawang mga benepisyo. Ang pagdidisenyo, pag-aadminister, at pagbabantay sa kanila ay lilikha ng mga trabaho. Maaaring maging kwalipikadong ahensiya ang mga pamahalaan ng bansa at estado, ang mga asosasyong propesyonal ay maaaring maging mga lider sa pananaliksik sa kaligtasan at kasamang mga pamantayan. Maginhawang maaari ring makinabang ang mga kompanya ng AI mula sa pagtataguyod ng mga programa sa pagsasanay ng kwalipikasyon para sa kanilang mga indibidwal na sistema.

Ang ideya ng pagpapatupad ng isang sistema ng kwalipikasyon o paglisensya para sa paggamit ng AI ay naghahain ng isang makapangyarihan ngunit komplehong hanay ng mga pagkakataon at hamon. Maaaring lubos na mapabuti ng framework ang kaligtasan at pananagutan ngunit may mga hadlang at potensyal na kapinsalaan din. Ang unang hamon ay maaaring lumikha ng mga hadlang sa pag-access sa mga kasangkapang ito at isang menos na diwang larangan ng mga propesyonal. Mayroon din bureaucratic na overhead ang mga rehimen ng kwalipikasyon at may panganib na magtatag ng iba’t ibang kwalipikasyon ang iba’t ibang hurisdiksyon na walang kakayahang mag-ambag sa inobasyon at isang epektibong global na merkado ng AI. At siyempre, ang mga kwalipikasyon ay maaaring komplikahin lamang, hindi kailangan pigilan ang mga masasamang aktor na may intensyong magpasama.

Kinakailangan isaalang-alang ang mga kapinsalaang ito sa konteksto. Sa kawalan ng isang mabuting pag-iisip na pagpapatupad ng mga kwalipikasyon, pinipilit tayong umasa lamang sa pagreregula ng mga pagpapatupad sa inhinyeriya—isang proseso na siguradong magiging bureaucratiko, mabagal, at kailanman hindi sapat mag-isa.

Habang maaaring malaki ang mga benepisyo ng isang sistema ng paglisensya o kwalipikasyon sa pagpapabuti ng kaligtasan at pananagutan, kinakailangan isaalang-alang ng buong pagtingin ang mga logistikal, etikal, at praktikal na hamon. Hindi maaaring pigilan ang pag-aksyon tungo sa mga rehimen ng kwalipikasyon, gayunpaman, dahil mabilis kumakalat ang mga teknolohiyang ito.

Maaaring simulan na ngayon ng mga pamahalaan at propesyonal na samahan na itatag o simpleng idesignate ang mga mapagkakatiwalaang ahenteng para sa mga prayoridad na sektor o aplikasyon at ibigay sa kanila ang kanilang unang tungkulin: pag-aanalisa at pag-aaral ng mga insidente ng pinsala ng AI. Ang mga database sa mga insidente ng AI o ulat sa aksidente ng autonomous vehicle, tumutulong sa mga organisasyong pang-pagbabantay na mas maunawaan ang mga panganib habang sila ay lumilikha ng pagsasanay at mga rehimen ng kwalipikasyon.

Sa ibang paraan sa unang hakbang ng pagdokumento ng pinsala, kinakailangan simulan ng mga ahensiyang pang-regulasyon ang pagsubok ng mga mekanismo ng kwalipikasyon at pagbabahagi ng mga aral na natutunan para sa pagpapabuti sa bawat pagkakataon. Maaaring magpatupad ng maraming subok sa iba’t ibang lugar at sa iba’t ibang merkado upang matutunan sa paralelo at mas mainam na mabaluaan ang gastos at benepisyo mula sa iba’t ibang pagpapatupad na pang-regulasyon. Kasabay nito, kailangan naming patuloy na pagbutihin ang mga inisyatibong pang-edukasyon upang mapabuti ang literacy sa AI sa lipunan.