Ang Kalimutang Kuwento ng Integrasyon ng Paaralan na Tinutuligsa ang Ating Mga Alam Tungkol sa Atin

Rogers Hall at University of North Alabama

Karamihan sa mga klase sa kasaysayan sa buong Estados Unidos ay natutunan tungkol kung paano hinabol ng mga puting estudyante si James Meredith noong 1962 nang siya ay sumubok na i-integrate ang University of Mississippi. Maaaring makita nila ang footage ni Gobernador George C. Wallace na nakaharang sa Foster Hall upang pigilan ang dalawang itim na estudyante na mag-enroll sa University of Alabama isang taon pagkatapos. Ang mga sandaling ito ay nagpapakita ng parehong matatag na pag-asa para sa pantay na pagkakataon sa edukasyon at ng mga hadlang upang maabot ito. Ngunit may iba pang mga sandaling hindi gaanong kilala sa kasaysayan ng karapatang sibil na nakikilala sa ating konbensyonal na pag-unawa sa pakikibaka ng kalayaan ng itim at sa reaksyon ng puti sa ito. Isa sa mga ito ang pag-integrate sa pinakamatandang pampublikong unibersidad sa Alabama.

Limang araw bago ang pagbomba sa 16th Street Baptist Church sa Birmingham, Ala., tahimik na nag-enroll si Wendell Wilkie Gunn sa Florence State College (ngayon, University of North Alabama). Ang pagbabalik ng kuwento ni Gunn sa kasaysayan ng kilusan ng karapatang sibil ay nag-imbita sa amin na isaalang-alang ang mga kumplikadong makasaysayang lohika ng pag-integrate at nagbigay ng bagong pananaw sa, tulad ng sinabi ni Martin Luther King Jr., kung “saan tayo pupunta mula dito.”

Si Gunn ay isang katutubo ng rehiyon sa Northwest Alabama na kilala bilang Shoals, na lumaki sa kabila ng Ilog Tennessee sa Spring Valley, Ala. Pagkatapos ng ilang taon sa kolehiyo sa Tennessee State, isang historical na itim na paaralan, siya ay bumalik sa bahay, umaasa na makapag-enroll sa lokal na kolehiyo.

Inspirado ng isang taunang aklat sa bahay ng isang kaibigan ng pamilya, si Gunn ay simpleng pumasok sa opisina ng registrar ng Florence State College at humiling ng aplikasyon. Ang nagulat na tagapagtanggap ay tinawag ang Pangulo ng Unibersidad, si E.B. Norton, na sinabi kay Gunn na lahat ng mga kolehiyo sa estado ay segregado at tinuro siya sa mga HBCUs ng estado. Ngunit pagkatapos, ginawa niya ang isa pang bagay. Inalok ni Norton kay Gunn na kung siya ay maghahain ng kaso sa federal na korte, maaaring pilitin ang Florence State na pag-isipan ang kanyang aplikasyon. Si Gunn, binigyang-diin ang sandaling ito sa huli, naisip na ang pangulo ng kolehiyo “ay naghihintay sa akin.”

Malamang siya ay naghihintay talaga. Isang pragmatiko, tinanggap ni Norton na ang pag-integrate ay hindi na maiiwasan, at isip niya na mas mabuti kung payagang ito nang tahimik at mapayapa.

Ang paghiling ni Gunn na mag-apply ay nagbigay sa Norton ng pagkakataon. Para sa isa, siya ay dumating mag-isa at tila walang kaugnayan sa anumang organisasyon ng karapatang sibil o legal. Nakilahok man si Gunn sa isang pagtatangka na i-integrate ang University Church of Christ sa Nashville noong 1960, sinabi niya na ang kanyang aplikasyon sa Florence State College ay dala lamang ng pagnanais na mag-aral malapit sa bahay.

Isip din ni Norton na kahit may presensiya ng supremasyang puti sa rehiyon, tahimik na susunod ang mga residente sa isang order ng federal. Dahil sa sentralidad nito sa Tennessee Valley Authority, matagal nang nakasalalay ang Lauderdale County sa pera at trabaho ng federal. May kaunti ring populasyon ng itim kumpara sa ibang bahagi ng estado, na nangangahulugan na para sa mga puting residente, pagtutol sa gobyerno federal ay magdudulot ng mas malaking banta sa kanilang paraan ng pamumuhay kaysa sa pag-integrate ng lokal na kolehiyo.

Nang bumalik si Gunn sa bahay mula sa kampus iyon araw at sinabi sa kanyang ina, si Mattie Crawley Gunn, ang sinabi ni Norton, tinawag niya si Fred Gray, ang sikat na abogado ng karapatang sibil at kaibigan ng pamilya. Kinuha ni Gray ang kaso, naghain ng reklamo. Ilang linggo pagkatapos sa isang korte sa Birmingham, inutusan ni Hukom H.H. Grooms ang Florence State na suriin ang aplikasyon ni Gunn tulad ng sa anumang puting estudyante. Nag-enroll siya iyon linggo.

Hindi naman madali iyon. Nang malaman ng publiko ang pagtatangka ni Gunn na mag-enroll, dumating ang inaasahang mga nakakatakot na tawag: “Magpapakita ka sa kampus na iyon, may mga baril na tututok sa ulo mo. Tiyak kong sasabihin iyon.” Inilagay ng tiyahin ni Gunn mula Gary, Ind. ang mga takip sa mga bintana upang hindi makita ng mga sniper kung sino ang babarilin. Binantaan ang ama niya, isang union leader sa lokal na planta ng Reynolds Metal; nawalan ng trabaho ang kanyang ina bilang tagaluto.

Nag-alok ng matatag na suporta ang pamilya ni Gunn at ang mas malaking komunidad ng itim sa harap ng banta ng karahasan. Sa tanghalian sa kanlurang bahagi ng Florence, sa mga club tuwing Biyernes ng gabi, at sa simbahan tuwing Linggo ng umaga, nagtipon ang mga tao sa paligid niya, nauunawaan ang kahalagahan ng ginagawa niya, at ang sakripisyo.

Habang nagtagumpay si Gunn sa akademiko sa Florence State, ang una niyang mga buwan ay nakakalunod. “Halos walang nakipag-usap sa akin maliban sa aking mga tagapagturo. Walang social life sa kampus.” Hindi rin nakatulong na kasama siya sa klase tuwing araw ng dekan para sa seguridad. Bukod sa pagiging mag-isa, patuloy ang mga banta. Inaasahan ito ni Norton. Pinagpulungan niya ang football team sa unang araw ni Gunn at sinabihan silang siguraduhin na walang mangyayari. Nang marinig ni isang manlalaro ang isang rasistang insulto kay Gunn, siya ay nag-intervene, hinawakan ang nagkasala at sinabing, “Hindi namin ginagawa iyon dito.”

Ang punto ng pagbabago para kay Gunn ay sa huli ng kanyang unang taon nang manalo siya ng Physics Achievement Award ng kolehiyo. “Nang tumayo ako upang tanggapin ang gantimpala,” alala niya nang emosyonal, “nagsimula ang audience na magpalakpakan. Medyo mababa at unti-unting lumakas. Hanggang sa sandaling iyon, wala akong alam kung gaano ako apektado ng walong buwan ng katahimikan at pagiging mag-isa. Lumabas ang aking damdamin, kasabay ng luha.” Habang tumatagal ang pag-iyak ko, lalo silang lumakas sa palakpakan. Sampung segundo pagkatapos, buong audience na ang nakatayo, tumatanggap ng palakpakan.” Mula noon siya na lamang “isang estudyante.”

Nagtapos si Gunn, may karangalan, mula sa Florence State noong 1965 na may degree sa kimika. Pagkatapos magtrabaho ng apat na taon bilang isang industrial na kimiko, lumipat siya sa Chicago, kung saan siya nag-enroll noong 1969 sa isang M.B.A. program sa University of Chicago School of Business.

Pagkatapos ng maraming taon bilang upper management sa Chase Manhattan Bank at PepsiCo, noong 1982, tinanggap ni Gunn ang posisyon bilang Especial na Tagapayo para sa Pagbuo ng Polisiya para sa Internasyonal na Kalakalan kay Pangulong Ronald Reagan, isang posisyon na ginampanan niya sa loob ng dalawang taon. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong George H.W. Bush, siya ang Chief of Staff para kay Secretary of Housing and Urban Development na si Jack Kemp.

Noong 2017, nakatanggap siya ng isa pang imbitasyon: na magbigay ng Commencement address sa kanyang alma mater, ngayo’y University of North Alabama, kung saan siya rin ay nakatanggap ng honorary na doktorado. Noong sumunod na taon, pinangalanan ng paaralan ang bagong itinayong student center sa kanyang karangalan. Pagkatapos, noong 2018, inimbitahan ng Unibersidad si Gunn na maglingkod sa kanilang Board of Trustees, na tinanggap niya. “Walang ibang halimbawa rito kung saan isang estudyante ay pumasok sa mga pagkakataong iyon, nagtapos, at pagkatapos ay bumalik upang maging bahagi ng namamahala sa institusyon,” ani ni UNA President Ken Kitts. “Tunay na full circle ito.” Sumang-ayon si Fred Gray: “Sa lahat ng maraming kliyente ko, si Dr. Gunn ang unang inimbitahan upang maglingkod sa namamahalang katawan ng institusyon na tinulungan niyang i-integrate.”

Ito ay hindi ang tipikal na kuwento ng pag-integrate ng paaralan sa Timog Amerika. Sa halip, kadalasang tinuturo ng mga kasaysayan ng karapatang sibil ang mga kaso ng mapangahas na pagtutol ng mga rasista, ang trauma na idinulot sa mga bata, ang pagtaas ng