UnitedHealth Group Nakakuha ng Kontrata sa Medicaid upang Pahusayin ang Pangangalaga sa Texas

Ang subsidiary ng UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) na si UnitedHealthcare ay napili ng Texas Health and Human Services Commission bilang isa sa pitong managed care organizations upang ipatupad ang programang STAR+PLUS Medicaid managed care. Pinagsasama ng programang ito ang acute care sa mga serbisyo at tulong na pangmatagalan, na tumutugon sa iba’t ibang pangangailangan ng higit sa 700,000 katao sa Texas, kabilang ang mga nasa hustong gulang na may kapansanan at yaong 65 taong gulang pataas. Nagbibigay ang STAR+PLUS ng access sa mga miyembro sa iba’t ibang mga aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay, mga pagbabago sa bahay, pangangalaga sa pansamantala, at mga serbisyo sa personal na suporta sa loob ng kanilang mga tahanan.

Sa ilalim ng bagong kontrata, nakakuha ng kapangyarihan ang UnitedHealthcare na magbigay ng de-kalidad na pangangalaga sa walong lugar ng serbisyo sa Texas, kabilang ang Bexar, Central Texas, Dallas, Harris, Hidalgo, Northeast Texas, Tarrant, at Travis. Sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga organisasyon batay sa komunidad sa Texas, layunin ng yunit ng UNH na makakuha ng komprehensibong pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga residente ng estado, na humahantong sa pagpapabuti ng mga resulta sa kalusugan para sa medikal na mahihinang matatanda at komunidad ng mga may kapansanan.

Malamang na naging mahalagang papel ang malawak na karanasan ng UnitedHealthcare na higit sa dalawang dekada sa paglilingkod sa mga miyembro ng Medicaid sa Texas upang makuha ang kontratang ito. Ang mga pagkapanalo sa kontrata ay hindi lamang nagpapalawak ng customer base kundi nag-aambag din sa mas mataas na premium, isang pangunahing driver ng kita para sa mga health insurer. Noong Hunyo 30, 2023, tumaas ng 3.1% year over year ang medical membership ng UnitedHealthcare, habang tumaas naman ng 4.6% year over year ang Medicaid membership nito sa parehong panahon.

Ang lakas ng negosyo nito sa Medicaid ay patuloy na naging dahilan sa tagumpay ng UnitedHealth Group unit sa pagkuha ng mga kontrata. Noong Agosto, nakuha nito ang isang kontrata sa Medicaid managed care mula sa New Mexico Human Services Department, na lalo pang pinalalakas ang kakayahan nitong epektibong paglingkuran ang mga residente ng New Mexico simula Hulyo 1, 2024.

Pinatitibay din ng mga pagkapanalo sa kontratang ito ang presensya ng UnitedHealth Group sa maraming estado sa US, pinalalakas ang footprint nito sa Texas. May malawak na network ang kompanya na binubuo ng 671 ospital at higit sa 126,000 doktor at tagapagbigay ng pangangalaga sa buong estado, na naglilingkod sa higit sa 4.7 milyong residente na naka-enroll sa mga plano sa benepisyo na sponsored ng employer, indibidwal, Medicare, at Medicaid.

Tumataas nang 3.1% ang stock ng UnitedHealth Group sa nakalipas na anim na buwan, na mas mataas sa 4.3% na paglago ng industriya.