Paalala: Pagkakataon: Q3 2023 ulat ni Sobi

Plano ng Sobi na ilathala ang ulat nito para sa ikatlong quarter ng 2023 sa Oktubre 30, 2023 sa 08:00 CET.

STOCKHOLM, Sweden, Okt. 27, 2023 — Hinimok ang mga investor, analyst, at media na dumalo sa isang conference call kung saan ipapakilala ang mga resulta at may session ng Q&A sa parehong araw sa 13:00 pm CET, 12:00 pm GMT, at 8:00 am EDT.

Maaaring sundan nang live ang presentation dito o pagkatapos nito sa sobi.com. Ang mga slides ay magagamit sa sobi.com bago ang conference call.

Para makilahok sa conference call, mangyaring gamitin ang sumusunod na detalye ng tawag:

Sweden: +46 8 5051 0031

United Kingdom: +44 207 107 06 13

United States: +1 631 570 56 13

Para sa iba pang bansa, mangyaring makuha ang detalye dito

Sobi

Ang Sobi® ay isang espesyalisadong internasyonal na kompanyang biopharmaceutical na nagbabago ng buhay ng mga tao na may mga bihira at nakapipinsalang sakit. Nagbibigay ng mapagkakatiwalaang access sa mga bagong gamot sa larangan ng hematology, immunology at espesyal na pangangalaga, may humigit-kumulang 1,800 manggagawa ang Sobi sa buong Europe, North America, Middle East, Asia at Australia. Noong 2022, umabot sa SEK 18.8 billion ang kita. Nalilista ang aksyon ng Sobi (STO:SOBI) sa Nasdaq Stockholm. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Sobi, bisitahin ang sobi.com, LinkedIn at YouTube.

Mga Contact Person

Para sa detalye kung paano makipag-ugnayan sa Sobi Investor Relations Team, mangyaring mag-click dito. Para sa Sobi Media contacts, mag-click dito.

Ang sumusunod na mga file ay magagamit para sa pag-download:

https://mb.cision.com/Main/14266/3859106/2379276.pdf

Paalala: Pag-imbita: Ulat ng Sobiâ€TMs Q3 2023