Naglalayong magkaroon ng bilyun-bilyong gumagamit ang Google sa pamamagitan ng AI Chatbot na Bard

Google Stock

Ang experimental na chatbot ng Google (NASDAQ: GOOG) na si Bard, ay nakikita bilang gateway upang lumikha ng isa pang produkto na may basehan ng dalawang bilyong mga user, ayon kay Product Lead Jack Krawczyk, na nagsalita sa Reuters NEXT conference sa New York noong Huwebes. Ang Bard, na idinisenyo upang magpasanay at pagkuhanan ng impormasyon sa pamamagitan ng artificial intelligence, ay naglalatag ng batayan upang palawakin ng Google ang kanilang basehan ng mga customer nang higit pa. Hinila ni Krawczyk ang mga plano upang pahusayin ang Google Assistant gamit ang mga suhestiyon ng tao ni Bard, na ang integrasyon ay magsisimula sa mobile devices sa susunod na buwan, na naglalayong ipakilala ang AI sa mas malawak na audience.

“Naniniwala kami na ibinubuksan nito isang buong bagong landas,” ayon kay Krawczyk.

Sumasalamin ito sa mas malawak na mga ambisyon sa AI ng Google sa ilalim ng kanyang parent company na Alphabet, na na may anim nang produkto na bawat isa ay nakakakuha ng bilyong mga user, kabilang ang search engine at YouTube. Ang pagtaas ng kumpetisyon sa larangan ng AI ay malinaw, na may Amazon na naghahangad na pahusayin ang Alexa gamit ang katulad na generative AI, at ang OpenAI na nagdadagdag ng boses na utos at kakayahang parang agent sa ChatGPT.

Ang Google Assistant, na kasalukuyang magagamit sa higit sa isang bilyong mga device, ay gumagampan ng sentral na papel sa estratehiya ng kompanya. Habang ang traffic ng web ng Bard ay tumaas ng 2% noong Oktubre, na nakarating sa 8.7 milyon, tinukoy ng mga analyst ng Bank of America na mas mabilis ang paglago ng katunggali nitong si ChatGPT. Samantalang, ang traffic ng Google Search ay nakitaang bumaba ng 0.4%, na nagpapakita ng nagbabagong mga pattern kung paano kinukuha ng mga consumer ang impormasyon.

Hinila ni Krawczyk na ang pangunahing pagtuon ng Bard ay sa pagpapahusay ng kaniyang kapaki-pakinabang sa halip na pag-explore ng mga kasalukuyang daan ng monetization tulad ng mga subscription o ads, bagaman maaaring isaalang-alang ang mga ganitong pagkakataon sa hinaharap. Tinukoy niya ang mga hamon, kabilang ang ilang mga kaso kung saan ginawa ng Bard ang mga hindi umiiral na mensahe at ipinaliwanag ang patuloy na pagsusumikap upang pahusayin ang retention ng user gamit ang mas mabilis at tumpak na mga tugon.

Sa kabila ng ilang mga pagkakamali, kabilang ang isang kamakailang pagkawala na inulat ng OpenAI para sa ChatGPT, hinila ni Krawczyk ang kurba ng pagkatuto na kailangan upang epektibong makapag-accommodate ng malalaking basehan ng mga user at naglarawan ng mga katulad na hamon na hinarap ng Google Search noong nakaraang mga pangyayari, tulad ng balita tungkol sa kamatayan ni Michael Jackson noong 2009.