Mga gastos para sa mga karaniwang pamamaraan sa pangangalagang pangkalusugan ay mas mataas nang malaki kapag isinagawa sa mga Outpatient Department ng Ospital

Ang mga HOPD ay maaaring maningil ng halos 60% na mas mataas para sa mga pamamaraan kaysa sa mga ambulatoryong sentro ng operasyon at mga opisina ng doktor,ayon sa datos ng mga claim na sinuri ng Blue Health Intelligence ®

WASHINGTON, Sept. 14, 2023 — Kapag isinagawa ang mga karaniwang medikal na pamamaraan sa isang departamento ng outpatient ng ospital (HOPD) sa halip na sa opisina ng doktor, mas mataas nang malaki ang mga gastos ayon sa pambansang pagsusuri ng sampung milyong claim. Ang pagsusuri, inilabas ng Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA), ay nagpapakita na mas mataas nang tuloy-tuloy — hanggang 58% na mas mahal — ang mga gastos para sa mga pangkaraniwang pamamaraan kapag isinagawa sa mga setting ng HOPD. Ang mga mas mataas na presyo ng ospital ay nangangahulugan ng mas mataas na gastos sa mga consumer.


Blue Cross and Blue Shield Association Logo (PRNewsfoto/Blue Cross Blue Shield...)

Upang suriin ang mga pagkakaiba sa gastos sa iba’t ibang lokasyon ng pangangalagang pangkalusugan, sinuri ng Blue Health Intelligence® ang de-identified na datos ng claim para sa anim na karaniwang outpatient na pamamaraan, na sumasaklaw sa 133 milyong miyembro ng Blue Cross at Blue Shield mula 2017 hanggang 2022.

Ang mga natuklasan ay nagpapakita na hindi lamang nagcha-charge nang mas mataas ang mga HOPD para sa eksaktong parehong serbisyo, ngunit mas mabilis ding tumaas ang mga presyo taun-taon kumpara sa mga singil sa mga opisina ng doktor at ambulatoryong sentro ng operasyon (ASC), kung saan tumatanggap ang mga pasyente ng mga pamamaraang pang-diagnostic na outpatient pati na rin ang pangangalaga ng operasyon na outpatient.

Ang mga pagkakaiba sa presyo noong 2022 para sa mga karaniwang pamamaraan batay sa setting ay:

  • Ang mga mammogram ay 32% na mas mahal sa isang HOPD kaysa sa opisina ng doktor.
  • Ang mga pagsusuri sa kolonoskopya para sa pag-screen ay 32% na mas mahal sa isang HOPD kaysa sa isang ASC at doble ang gastos kumpara sa kapag isinagawa sa opisina ng doktor.
  • Ang mga pagsusuring kolonoskopya ay 58% na mas mahal sa isang HOPD kaysa sa isang ASC at higit sa doble ang gastos kumpara sa kapag isinagawa sa opisina ng doktor.
  • Ang operasyon sa katarata ay 56% na mas mahal sa isang HOPD kaysa sa isang ASC.
  • Ang mga ear tympanostomies ay 52% na mas mahal sa isang HOPD kaysa kapag isinagawa sa isang ASC.
  • Ang mga klinikal na pagbisita ay 31% na mas mahal sa isang setting ng HOPD kaysa sa opisina ng doktor.

Sa humigit-kumulang 40 milyon na mammogram at higit sa 15 milyon na pagsusuri sa kolonoskopya na isinagawa noong 2022, ang pagpapatupad ng mga patakaran sa bayad na site-neutral ay magreresulta sa malaking mga pagtitipid.

Konsistent ito sa nakaraang pananaliksik. Isang pag-aaral ng Unibersidad ng California-Berkeley ay natuklasan na ang mga presyong binayaran noong 2019 ng mga Blue Cross Blue Shield Plan sa mga HOPD ay doble sa mga binayaran sa mga opisina ng doktor para sa mga biologics, kemoterapiya at iba pang mga iniksyon na gamot para sa kanser — 99% hanggang 104% na mas mataas — at 68% na mas mataas para sa mga iniksyon na hormonal na terapiya.

Bukod pa rito, isang pag-aaral noong 2016 sa American Journal of Managed Care ay nagpakita na mas mataas nang malaki ang mga presyo para sa pitong karaniwang serbisyo sa isang HOPD kaysa sa opisina ng doktor, mula 21% na mas mataas para sa pagbisita sa opisina hanggang 258% na mas mataas para sa radiograpiya ng dibdib.

“Hindi dapat matukoy ng setting kung saan ibinibigay ang pangangalaga ang gastos ng isang pamamaraan,” sabi ni BCBSA Senior Vice President ng Patakaran at Pagtataguyod, David Merritt. “Ang pagbaba ng gastos ng pangangalaga, anuman ang site, ay pangkaraniwang sentido. Pinapakita ng aming pagsusuri na ang batas na site-neutral ay makakatipid sa aming mga pasyente, negosyo at mga nagbabayad ng buwis ng halos $500 bilyon sa loob ng 10 taon. Naghihintay kaming ipagpatuloy ang aming trabaho sa Kongreso upang protektahan ang mga pasyente mula sa mga mas mataas na gastos na ito.”

Isa sa mga pangunahing tagapagpatakbo ng mga pagkakaibang ito sa gastos ay ang pagkuha ng mga korporasyong sistema ng kalusugan sa mga kasanayan ng doktor sa nakalipas na 20 taon, na nagresulta sa pagkonberte ng mga kasanayang doktor na iyon sa mga HOPD, na samakatuwid ay nagbubunga ng karagdagang mga bayarin sa pasilidad at mas mataas na mga presyo sa kabuuan. Bukod pa rito, binabayaran ng Medicare nang mas mataas para sa mga serbisyong ibinibigay sa mga HOPD kaysa sa binabayaran nito kapag ibinibigay ang mga parehong serbisyo sa iba pang mga setting ng pangangalaga sa labas ng ospital, na nagiging sanhi ng gastos sa parehong mga pasyente at Medicare ng daan-daang milyon na dolyar.

Sinusuportahan ng BCBSA ang dalawang partidong panukala sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. at Senado ng U.S. upang isabatas ang patas na mga patakaran sa pagbi-bill ng ospital, kabilang ang Reps. Kevin Hern (R-OK) at Annie Kuster’s (D-NH) FAIR Act at Sens. Maggie Hassan (D-NH) at Mike Braun’s (R-IN) SITE Act.

Bukod pa rito, sa simula ng taong ito, inilabas ng BCBSA ang Mga Solusyon sa Abot-kayang Presyo para sa Kalusugan ng Amerika, isang komprehensibong hanay ng mga panukala na maaaring bawasan ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga pasyente, consumer at nagbabayad ng buwis ng $767 bilyon sa loob ng 10 taon. Maaaring makamit ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga bayad na site-neutral para sa mga serbisyong outpatient, pagpapahusay ng kompetisyon, pagdaragdag ng access sa mga gamot na may mas mababang presyo, at pagtiyak na nakukuha ng mga pasyente ang pangangalagang mataas ang kalidad sa tamang lugar at oras.

“Nakatuon ang Blue Cross Blue Shield Association sa pagbuo ng isang mas abot-kayang, patas, at mas mahusay na sistema ng kalusugan. Tinutugunan ng mga pangkaraniwang solusyong ito ang mga ugat ng tumataas na mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan at pinaprioridad ang mga pangangailangan ng mga pasyente,” patuloy ni Merritt.

Tungkol sa Blue Cross Blue Shield Association
Ang Blue Cross at Blue Shield Association ay isang pambansang pederasyon ng 34 independiyente, komunidad-batay at lokal na pinatatakbong mga kumpanya ng Blue Cross at Blue Shield na sama-samang nagbibigay ng pagsakop sa pangangalagang pangkalusugan para sa isa sa bawat tatlong Amerikano.

PINAGMULAN Blue Cross Blue Shield Association