LUMALAKI ANG BILANG NG “ZOMBIE FORECLOSURES” SA IKA-APAT NA KWARTAL SA BUONG AMERIKA HABANG PINAPASUIT NG MGA LENDERS ANG HIGIT PANG DELINQUENTENG MORTGAGE

57 ZOMBIE FORECLOSURES RISE IN FOURTH QUARTER ACROSS U.S. AS LENDERS PURSUE MORE DELINQUENT MORTGAGES

Tumataas ang Bilang ng Bakanteng Bahay na Nasa Foreclosure sa Ikaapat na Kwarto sa Buong US Habang Sinusunod ng mga Mangungutang ang Higit pang Delinquent na Mortgage;
Bilang ang mga Zombie Properties ay Tumataas ng 1.4 Porsyento sa Kwartal at 15.3 Porsyento sa Taon;
Ngunit ang Bahagi ng mga Bahay na Nananatili sa Foreclosure ay Nananatiling Mababa sa Isang sa 11,000

IRVINE, Calif., Okt. 31, 2023 — ATTOM, isang nangungunang tagapagkolekta ng lupa, ari-arian, at real estate data, inilabas ngayon ang kanyang ikaapat na kwartal ng 2023 Vacant Property and Zombie Foreclosure Report na nagpapakita na mayroong 1.3 milyong (1,294,505) residential na ari-arian sa United States na bakante. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa 1.27 porsyento, o isa sa 78 bahay, sa buong bansa – halos pareho lang sa ikatlong kwartal ng taong ito.


ATTOM Q4 2023 Vacant Property and Zombie Foreclosure Report Infographic

2023 Zombie Foreclosures Infographic

Ang ulat na ito ay nag-aanalisa ng publikong naitalang datos tungkol sa real estate na kolektado ng ATTOM – kabilang ang estado ng foreclosure, equity at pagmamay-ari ng may-ari – na nakatugma sa buwanang binago ng datos tungkol sa pagiging bakante. (Tingnan ang buong metodolohiya sa ibaba).

Inilalahad din ng ulat na mayroong 320,765 residential na ari-arian sa US na nasa proseso ng foreclosure sa ikaapat na kwartal ng taong ito, tumaas ng 1.7 porsyento mula sa ikatlong kwartal ng 2023 at tumaas ng 12.8 porsyento mula sa ikaapat na kwartal ng 2022. Lumalaking bilang ng mga may-ari ng bahay ang nakaharap ng posibleng foreclosure pagkatapos na ipatupad ang pambansang moratorium sa mga naghahabol na mangungutang sa mga delinquent na may-ari ng bahay pagkatapos dumating ang pandemya ng Coronavirus sa simula ng 2020 at binawi sa gitna ng 2021.

Sa mga pre-foreclosure na ari-arian, mayroong humigit-kumulang 8,900 na bakante bilang mga zombie foreclosures (pre-foreclosure na ari-arian na iniwan ng mga may-ari) sa ikaapat na kwartal ng 2023. Ang bilang na ito ay tumaas din kaunti mula sa nakaraang kwartal, ng 1.4 porsyento, at tumaas ng 15.3 porsyento mula isang taon nang nakalipas. Ang pinakahuling pagtaas ay nagpapahiwatig ng ikapitong sunod na pagtaas ng kwartal.

Ngunit ang bilang ng zombie properties sa ikaapat na kwartal ay kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng kabuuang stock ng pabahay sa buong US – isa sa bawat 11,412 bahay sa buong US.

“Ang patuloy na lakas ng merkado ng pabahay sa US ay patuloy na nakakabuti sa mga komunidad sa buong bansa sa maraming paraan, na ang halos kawalan ng mga zombie foreclosures ay nagtataglay ng isang malakas na halimbawa,” ani Rob Barber, CEO para sa ATTOM. “Tumataas na equity mula sa tumataas na halaga ng bahay ay hindi lamang nakapagpigil sa mga kaso ng foreclosure mula sa pagtaas pagkatapos mawala ang moratorium. Ito ay patuloy na nagbibigay sa mga delinquent na may-ari ng bahay ng mahalagang mapagkukunan na maaari nilang gamitin upang maiwasan ang pag-alis o ibenta ang kanilang mga bahay at lumipat. Bilang resulta, patuloy naming nakikita na walang malawakang pag-iwan na sumunod sa pagbagsak ng merkado ng pabahay pagkatapos ng Great Recession noong late 2000s.”

Ang matatag na bilang ng mga zombie properties sa ikaapat na kwartal ay dumating habang bumangon ang merkado ng pabahay sa US mula sa pansamantalang pagbagsak noong nakaraang taon.

Tumataas ang median home value sa buong bansa ng 11 porsyento sa panahon ng Spring-Summer buying season ng taong ito, na nakarating sa bagong rekord na $350,000. Sumunod ang mga pagtaas na iyon sa 8 porsiyentong pagbaba mula sa gitna ng 2022 hanggang sa simula ng 2023. Ang paglago sa mga halaga ay tumulong na panatilihin ang kayamanan ng may-ari ng bahay sa pinakamataas na antas, na may 95 porsiyento ng may-ari ng bahay na may equity at humigit-kumulang 50 porsiyento ang may utang na mas mababa sa kalahati ng tinatantyang halaga ng kanilang mga ari-arian.

Tumataas ang bilang ng zombie foreclosures sa kalahati ng mga estado ngunit nananatili na karamihan ay wala sa buong bansa

May kabuuang 8,903 residential na ari-arian na nakaharap ng posibleng foreclosure na iniwan na ng mga may-ari nito sa buong bansa sa ikaapat na kwartal ng 2023, tumaas mula sa 8,782 sa ikatlong kwartal ng 2023 at mula sa 7,722 sa ikaapat na kwartal ng 2022. Bumaba o nanatili ang bilang ng mga zombie properties sa kwartal sa 24 estado at taun-taon sa 21 estado.

Habang karamihan sa mga komunidad sa US ay may kaunting o walang mga zombie foreclosures, ang pinakamalaking pagtaas mula sa ikatlong kwartal ng 2023 hanggang sa ikaapat na kwartal ng 2023 sa mga estado na may kahit lamang 50 zombie properties ay sa Kentucky (tumataas ng 15 porsiyento ang bilang ng zombie properties, mula 53 hanggang 61), Connecticut (tumataas ng 15 porsiyento, mula 87 hanggang 100), Maryland (tumataas ng 13 porsiyento, mula 229 hanggang 258), Texas (tumataas ng 13 porsiyento, mula 112 hanggang 126) at California (tumataas ng 12 porsiyento, mula 244 hanggang 274).

Ang pinakamalaking pagbaba kwartal sa mga estado na may kahit lamang 50 zombie foreclosures ay sa New Mexico (bumaba ng 15 porsiyento ang bilang ng zombie properties, mula 95 hanggang 81), New Jersey (bumaba ng 8 porsiyento, mula 205 hanggang 188), Maine (bumaba ng 7 porsiyento, mula 56 hanggang 52), Nevada (bumaba ng 7 porsiyento, mula 99 hanggang 92) at Georgia (bumaba ng 4 porsiyento, mula 85 hanggang 82).

New York ay patuloy, sa gitna ng 50 estado, na may pinakamataas na ratio ng mga bahay na zombie sa lahat ng residential na ari-arian (isa sa bawat 2,115 bahay), sinundan ng Ohio (isa sa bawat 3,690), Illinois (isa sa bawat 4,338), Iowa (isa sa bawat 4,380) at Indiana (isa sa bawat 6,114).

Nanatiling patuloy din ang buong rate ng pagiging bakante

Ang rate ng pagiging bakante para sa lahat ng residential na ari-arian sa US ay nanatiling halos pareho para sa ikaanim na sunod na kwartal. Ito ay nasa 1.27 porsiyento (isa sa 78 ari-arian), na halos pareho sa 1.26 porsiyentong rate sa ikatlong kwartal ng taong ito at sa ikaapat na kwartal ng nakaraang taon.

Ang mga estado na may pinakamataas na rate ng pagiging bakante para sa lahat ng residential na ari-arian ay Oklahoma (2.26 porsiyento, o isa sa 44 bahay, sa ikaapat na kwartal ng taong ito), Kansas (2.18 porsiyento, o isa sa 46), Michigan (2.07 porsiyento, o isa sa 48), Alabama (2.04 porsiyento, o isa sa 49) at Indiana (2.03 porsiyento, o isa sa 49).

Ang may pinakamaliit na buong rate ng pagiging bakante ay New Hampshire (0.33 porsiyento, o isa sa 302, sa ikaapat na kwartal ng taong ito), New Jersey (0.36 porsiyento, o isa sa 280), Vermont (0.39 porsiyento, o isa sa 259), Idaho (0.45 porsiyento, o isa sa 221) at North Dakota (0.63 porsiyento, o isa sa 158).

Iba pang mataas na pagkakatuklas sa ikaapat na kwartal ng 2023:

  • Sa gitna ng 166 metropolitan statistical areas sa US na may kahit lamang 100,000 residential na ari-arian sa ikaapat na kwartal ng 2023, ang may kahit lamang 100 na ari-arian na nakaharap ng posibleng foreclosure at pinakamataas na rate ng zombie foreclosure ay