Knightscope Nagtatayo ng mga Resulta upang Ihatid ang mga Bagong Solusyon para sa Parking at Pampublikong Kaligtasan sa AWS

SPE KSCP Knightscope Building on Results to Deliver New Solutions for Parking and Public Safety on AWS

Mga Inobatibong Teknolohiya na Bumubuo ng Smart Parking Enforcement Feature

MOUNTAIN VIEW, Calif. – Setyembre 14, 2023 – Knightscope, Inc. [NASDAQ:KSCP] (“Knightscope” o ang “Kompanya”), isang nangungunang developer ng autonomous security robots at blue light emergency communication systems, ay ginagamit ang teknolohiya upang pahusayin ang pampublikong kaligtasan sa buong bansa gamit ang Amazon Web Services (AWS).

INOBASYON SA PAMPUBLIKONG KALIGTASAN

Sa Huntington Park, California, ang K5 Autonomous Security Robot (“ASR”) ng Knightscope ay tumulong na mabawasan ang mga tawag para sa serbisyo ng 10% at mga ulat ng krimen ng 46% sa unang taon ng pagdeploy nito. Pagkatapos ay bumoto nang pabor ang Konseho ng Lungsod upang palawigin ang kanilang kontrata at kamakailan ay nagbigay sa Knightscope ng kontrata para sa ika-5 taon ng serbisyo nito. Ginamit ng Knightscope ang halos isang dosenang serbisyo ng AWS upang suportahan ang proyektong ito. Ang Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ay ginamit upang lumikha ng isang scalable na kapaligiran na maaaring lumawak upang matugunan ang tumataas na pangangailangan. Tinulungan ng Amazon CloudTrail na pagsimplihin ang security analysis, resource change tracking, at troubleshooting.

“Nagkaroon kami ng magandang karanasan sa pagsama ng K5 sa aming mga City resource, at ito ay napakabenepisyal sa pagpapalawak ng kakayahan ng kagawaran ng pulisya na mamonitor ang mga pampublikong espasyo, pahusayin ang elemento ng pampublikong kaligtasan at pahusayin ang pagtingin ng aming komunidad,” sabi ni Cosme Lozano, punong kapulisan, Kagawaran ng Pulisya ng Huntington Park.

Kamakailan ay ipinahayag ng Alkalde at Komisyoner ng NYPD ng Lungsod ng New York na ang security robot na K5 ng Knightscope ay gagamitin upang magpatrolya sa isang istasyon ng subway sa Manhattan ngayong tag-init. Susuportahan ng autonomous na sistemang ito ang NYPD, na nagbibigay-daan sa mga opisyal na maglaan ng mas maraming oras sa pakikipag-engage at pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad. Kung makakita ang ASR ng anumang nakakaalarma, maaari itong agad na abisuhan ang mga opisyal na maaaring tumugon.

SMART PARKING ENFORCEMENT

Bukod sa pampublikong kaligtasan, nakikinabang din ang mga residente, bisita, at lungsod na sinusubukang pamahalaan ang tumataas na pangangailangan para sa limitadong parking mula sa mga solusyon ng Knightscope. Ang parking sa mga matataong lugar ay limitado, lalo na sa mga sentro ng lungsod at residential na mga lugar, na ginagawang mainam na lugar para sa kriminal na aktibidad. Ang mga espasyo na inilaan para sa parking ng sasakyan ay nahaharap din sa kompetisyon ng iba pang paggamit tulad ng mga serbisyo ng ride hailing, mga pick-up at drop-off para sa on-demand delivery, shared bikes at scooters, at maging mga espesyal na event. Ito ay madalas na nagreresulta sa pagkawala ng kita para sa mga institusyon ng bayad-batay na parking at labis na pagkabalisa at pagkakaalitan sa pagitan ng mga driver na pansamantalang humihinto ang kanilang sasakyan.

Ayon sa Market Data Forecast, inaasahan na lalago ang pamamahala ng parking at smart mobility sa Hilagang Amerika na may CAGR na 10.8% sa pagitan ng 2022 – 2027. Sinasabi ng McKinsey & Company na mayroong 868 na sasakyan bawat 1,000 kapita sa Estados Unidos, na ginagawang mas mahalaga ang pangangailangan para sa ligtas na mga lugar ng parking sa sistema ng transportasyon. Ang isang matibay na programa sa seguridad ay mayroong maraming layer na dapat magsimula sa mga pinakalabas na perimeter at mga parking lot ng isang site. Ang mga ASR ng Knightscope ay nagbibigay ng maagang babala sa mga nag-iisip ng masamang gawain na mayroong advanced na mga teknolohiya na pumoprotekta sa buong lugar. Ang mga sistema ng Kompanya ay tumutulong na mabawasan ang krimen kung saan ito na-deploy sa mga lugar na ito simula 2015, na may maraming