Borr Drilling Limited – PDMR notification

Borr Drilling Limited - PDMR notification

HAMILTON, Bermuda, Oktubre 27, 2023 — Borr Drilling Limited (NYSE: BORR) at (OSE: BORR) (ang «Kompanya») ay tumutukoy sa pribadong paglalagay ng 7,522,838 bagong shares (ang «Bagong Shares») sa presyong pag-subscribe na NOK 74/USD 6.65 (ang «Presyo ng Pag-subscribe») inanunsyo noong Oktubre 24, 2023 (ang «Pribadong Paglalagay»).

Ang Drew Holdings Ltd. («Drew»), isang malapit na kasama ni Mr. Tor Olav Trøim, ay sumubok at nakatanggap ng 752,284 ng Bagong Shares sa Presyo ng Pag-subscribe. Si Mr. Trøim ay ang chair ng board ng Borr at kaya, ayon sa Directive sa Market Abuse, isang taong nagpapatupad ng pangangasiwa sa responsibilidad sa Borr (isang «PDMR»).

Ang Drew ay, sa pagtanggap ng Bagong Shares, ibinebenta ito at nagtapos ng kasunduan sa Total Return Swap-agreement sa DNB Bank ASA para sa parehong bilang ng shares sa Borr para sa isang panahon na nagtatapos sa Enero 5, 2024 sa NOK 74.911 kada share. Gayunpaman, mananatili ang Drew sa pagkakaroon ng pagkakalantad pinansyal sa parehong bilang ng shares sa Borr.

Si Mr. Trøim at ang kanyang malapit na kasama ay, pagkatapos ng pagkumpleto ng mga transaksyon na ito, magmamay-ari ng 15,822,385 shares sa Borr at magkakaroon ng pagkakalantad pinansyal sa karagdagang 752,284 shares ayon sa nabanggit sa itaas.

Isang kumpletong PDMR form na nagpapakita sa itaas ay nakalakip dito.
Hamilton, Bermuda
Oktubre 27, 2023

Ang impormasyong ito ay nasasaklaw sa mga pangangailangan sa pagpapahayag ng Article 19 ng Market Abuse Regulation at seksyon 5-12 ng Norwegian Securities Trading Act.

CONTACT:
Ang mga tanong ay dapat ipadala sa: Magnus Vaaler, CFO, +44 1224 289208

Ang sumusunod na mga file ay magagamit para sa pag-download:

https://mb.cision.com/Public/16983/3863780/b0a4563627a9936c.pdf

231027 PDMR Form

SOURCE Borr Drilling Limited